Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2018-01-10 15:35 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola F – 5 Historia
Under åren 1611- 1718 styrdes Sverige av fyra kungar och en drottning. Mycket blod spilldes- och många stred och stupade, allt för att skapa en stormakt. Denna stormakt blev aldrig en långvarig verklighet- men hur kom det sig att ett litet- och förhållandevis fattigt land som Sverige under en tid kunde erövra stora delar av länderna kring Östersjön.

Innehåll

Syfte

 • Syfte
 •  HiSyfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 •  HiSyfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 •  HiSyfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 •  HiSyfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

 • Centralt innehåll
 •  Hi  4-6Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 •  Hi  4-6Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 •  Hi  4-6Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. 
 •  Hi  4-6Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 •  Hi  4-6Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

 

Ämnesmål till dig som elev

Övergripande kunskaper om Historiska händelser och hur Sverige förändras under 1600 talet fram till 1700 talet

Övergripande kunskaper om det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. 

 

Undervisning

 • Vi reflekterar, samtalar och resonerar om historiska händelseförlopp och vilka konsekvenser dessa händelser får
 • Vi lyssnar på muntliga genomgångar och läser åldersadekvata faktatexter inom området. För att sedan gör arbetsuppgifter kopplade till dessa genomgångar och texter
 • vi ser på kortare filmer kopplade till de textavsnitt vi behandlar
 • Vi kommer även att göra vår egen tidslinje över Stormakts-tiden

Bedömning

 • bedömning sker kontinuerligt av det skriftliga uppgifterna och muntliga framförande av eleverna.
 • Vi gör även en skriftlig sammanfattande uppgift över Stormaktstiden.
 
Stäng
 

 Hjälp för denna sida

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: