Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hus - om din omvärld

Skapad 2018-01-10 15:38 i Rydsbergsskolan grundsärskola Lerum
Grundsärskola 6 – 9 Vardagsaktiviteter
Du ska få lära dig om din närmiljö genom att undersöka olika byggnader i samhället och ta reda på vad som händer i dessa och var de finns.

Innehåll

 

Syfte med arbetsområde Hus

Vi ska arbeta med Hus för att du ska få undersöka vad som finns i samhället runt omkring dig.

Det är också bra för dig att kunna ord som du kan använda när du pratar om saker som finns i samhället.

 

Centralt innehåll i arbetsområde Hus

Du ska få lära dig om ...

 • hus där det finns människor som kan hjälpa dig
 • hus där man kan göra saker på sin fritid
 • kyrkor och andra religioners hus
 • hur hus kunde se ut förr i tiden.
 • ord som du kan använda när du pratar om  samhället

Arbetssätt i arbetsområde Hus

Så här ska vi arbeta med temat:

 • Vi ska besöka olika hus som finns i samhället och ta reda på vad som händer där.
 • Vi ska gör besöken i Lerum och Göteborg.
 • Vi ska fotografera besöken och prata om bilderna i klassrummet
 • Vi ska skriva och läsa texter tillsammans.
 • Vi ska se på filmer.
 • Vi ska bygga en utställning på vår temavägg.

Kunskapsbedömning - Så här visar du vad du lärt dig

 • genom att delta i våra gemensamma lektioner
 • genom att delta i samtal om de olika platserna vi besöker.
 • genom att visa att du känner igen ord och begrepp som vi arbetat med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  VAA
 • söka information om service- och kulturutbud, och
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  1-9
 • Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.
  VAA  1-9
 • Några religiöst motiverade levnadsregler och berättelser från hinduism och buddhism.
  VAA  1-9
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice. Metoder för att söka information såväl med som utan digitala verktyg
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Dessutom deltar eleven i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och deltar i att beskriva någon kristen tradition och högtid.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven kan orientera sig i närmiljön.
  VAA   9
 • Dessutom beskriver eleven miljöer i närområdet och på hemorten samt platser som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
  VAA   9
 • Eleven kan kommunicera om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och beskriver någon kristen tradition och högtid.
  VAA   9
 • Eleven kan hämta information från olika källor.
  VAA   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VAA   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: