Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling & lärande på Hyddans förskola 2017/2018

Skapad 2018-01-10 15:46 i Hyddans förskola Lunds för- och grundskolor
Exempel
Förskola
På Hyddans förskolan erbjuder vi barnen en lustfylld och stimulerande miljö. Här får barnen möjlighet att utveckla sin nyfikenhet i den pedagogiska verksamheten. Miljön är genomtänkt uppbyggd och materialet tillgängligt för barnen, vilket är tänkt att inspirera till utforskande lek. Miljön är föränderlig efter barnens intresse och verksamhetens behov. Vi ser barnen som kompetenta och utgår från att de själva kan, men att de behöver stöttning och inspiration på vägen. Vi är sedan 2014 certifierade med Grön Flagg som är ett av de verktyg vi använder i vårt miljöarbete för hållbar utveckling.

Innehåll

Planerade insatser:

Temat för vårterminen kommer att vara bondgården. Vi kommer att starta med en kartläggning av vad barnen tänker på när vi säger bondgård. Utifrån barnen svar och funderingar formar vi temats innehåll. 

Att ta reda på vad olika djur heter på våra olika modersmål vi har i gruppen och att använda dem som en naturlig del i vår verksamhet. Här kommer föräldrarna att involveras.

Vi kommer att tillsammans med barnen startar upp vårt förskolebibliotek. Här kommer barnen att möta olika sorters litteratur och möta sagor från olika länder och på så sätt få inblick i olika kulturer.

Det kommer att bli en mångkulturell sommarfest.

I vårt arbete med Grön Flagg vill vi väcka intresse för natur och djur.

 

Förväntade effekter:

En inblick i vad en bondgård är. Känna till vilka olika djur som finns på en bondgård, deras namn och läte. Vi ska ha en rolig och lärorik termin tillsammans.

Genom biblioteket väcka ett intresse för litteratur och att bli nyfiken på sin egen och andras kulturer.

 

Metodval:

Genom dokumentation, reflektion, observation, samtal och lyssnande på barnen och vara delaktiga i vardagen ser vi om de önskade effekterna uppnåtts.

Kopplingar till läroplanen

 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: