Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft & Rörelse

Skapad 2018-01-10 16:00 i Kastellegårdsskolan Kungälv
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik

Vi kommer att arbeta med området kraft & rörelse. Krafter finns överallt och behövs för att något ska få fart, ändra riktning eller kunna stanna. Vi kan inte se en kraft men vi kan se resultatet av den. Rörelse betyder att något flyttar på sig på något sätt. Det kan vara att någon cyklar, flyger eller att jorden kretsar kring solen. Isaac Newton var en vetenskapsman på 1600-talet som undersökte hur kraft och rörelse hänger ihop. Om man tappar ett föremål så faller det till marken. Den kraften kallas för gravitationskraft, tyngdkraft eller dragningskraft. Till varje kraft finns en motkraft. När du håller i ett äpple finns gravitationskraften som drar äpplet mot jordens mitt. Men äpplet hålls kvar i handen av handens motkraft. Krafterna tar ut varandra. Om du släpper äpplet försvinner motkraften och gravitationskraften kommer att dra äpplet mot marken.

Innehåll

När du arbetat med området kraft & rörelse ska du kunna:

 • Förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.
 • Ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.
 • Ge exempel på hur energi flödar mellan olika varma källor
 • Förklara energins oförstörbarhet
 • Förklara gravitationskraft med exempel.
 • Förklara friktionskraft med exempel.
 • Förklara centripetal och centrifugalkraft med exempel.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Ke
Kraft och rörelse

E
C
A
Att ge exempel och beskriva
Eleven har ......kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med .....användning av fysikens begrepp.
 • Fy
 • Fy  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Att resonera
I ......underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
 • Fy
 • Fy  4-6
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: