Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2018-01-10 16:00 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Hur går det till när man begår ett brott och döms i en rättegång? Vilka lagar finns och hur blir lagarna till? Hur arbetar polisen och åklagare? Vilka grundlagar har vi? Detta och lite till kommer vi arbeta med i detta område.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

reflektera hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Analysera samhällsstrukturer och använda samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Konkretisering av mål

Eleverna ska kunna beskriva hur samhället är uppbyggt kring lagar och regler. 

Eleverna ska kunna beskriva hur lagar blir till och hur gången är i en rättsstat, från brott till straff. Detta med hjälp av begrepp och modeller.

Vilka de mänskliga rättigheterna är och hur länder bryter mot dem. Hur rättsprocesser går till.

Arbetssätt

Genom föreläsningar och genomgångar.

Genom filmer och diskussioner.

Genom att gemensamt läsa och analysera texter och diskutera frågor.

Detta kommer ge eleverna kunskaperna att förstå och reflektera kring arbetsområdet.

Bedömning

Kunskaperna kommer visas och bedömas i ett skriftligt prov utifrån kunskapskraven i matrisen nedan.

Matriser

Sh
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

Ej nått målen
E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven har (...) kunskaper om rättsliga och politiska samhällsstrukturer.
grundläggande
goda
mycket goda
Samband
Eleven visar det genom att beskriva (...) samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Begrepp
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett (...) fungerande sätt
i huvudsak
relativt väl
väl
Mänskliga rättigheter
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: