👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 7-9 - kondition och rörelse

Skapad 2018-01-10 16:02 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I detta arbetsområde kommer ni att få lära er mer om vad kondition är och hur ni kan träna er kondition. Vi kommer att arbeta både praktiskt och teoretiskt. Under de praktiska lektionerna kommer ni att få testa på olika lekar och spel där fokus ligger på konditionsträning och ni kommer även att få testa er kondition genom ett så kallat beep-test. Under teorilektionerna kommer ni att få kunskaper så att ni själva kan planera er konditionsträning.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • Eleverna ska få röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • Eleverna ska få vara delaktiga i val av aktiviteter och träningsformer.
 • Utveckla rörelseglädje, kondition, styrka och rörlighet.
 • Eleverna ska kunna sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Eleverna ska reflektera om upplevelser och se effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Så här ska vi arbeta....

 • Eleven ska få träna på olika typer av konditionsövningar, tex tabata, cirkelträning, stafetter, lekar.
 • Eleven kommer att få teoretiska genomgångar kring kondition, hälsa och livsstil. 

Förmågan vi tränar...

 • Förmågan att kunna anpassa sina rörelser till olika fysiska aktiviteter.  
 • Förmågan att kunna se samband mellan hälsa, livsstil, kondition och rörelse.
 • Förmågan att samtala om/ och reflektera över sin upplevelse.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • Använder din kropp och hur väl du anpassar dina rörelser till aktiviteten.
 • För resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Kan sätta upp ett mål och kan resonera kring detta.

 

 
-