👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HUSET (modell, ritning, och värmesystem) VT18

Skapad 2018-01-10 16:24 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 9 Teknik
Vecka 15-23 kommer vi arbeta med projekt "huset". Ni kommer under detta projekt få möjlighet att skapa en digital modell av ett hus, det kan vara ett hus som finns i verkligheten eller ett fantasihus. Till detta hus ska ni också göra en skalenlig planritning (t ex i skala 1:50). Huset skall vara 100-200 kvm i verkligheten. Vi kommer också arbeta med värmekällor, alltså hur vi får värme i olika typer av byggnader.

Innehåll

Metod/undervisning 

Uppstart:

"Vi konstruerar och bygger" & "Att bygga hus".

Skapa skiss av hus

Digital modell av ett hus:

  • Vi kommer att gå igenom grunderna i Floorplanner / Roomle, detta är program för att skapa digitala modeller av ett hus. Ni skall sedan få tillverka en modell av ett hus, i något av dessa program. Ni kan skapa en modell av ett befintligt hus eller ett tänkt framtidshus.
  • Huset skall innehålla minst ett rum och kök samt toalett. Det skall ha dörrar, fönster (och tak).Det skall vara 100-200 kvm i verklig storlek.
  • Till ditt hus ska du också skriva en analys/utvärdering om varför du har skapat huset som du har gjort? 

 

Planritning:

  • Ni skall också göra en planritning av samma hus med hjälp av linjal och millimeterpapper, detta sker enskilt. 

  • Ritningen skall vara skalenlig, t ex i skala 1:50.

Fysisk inlämning.

 

Värmesystem:

Vi kommer att gå igenom några olika tekniska system som finns i ett hus.

Förhör

 

Bedömning kommer göras på:

*Modell som skapas i Floorplanner
*Planritning
*Analys av "huset"
*Förhör om värmekällor
*Din arbetsinsats på lektionerna  

Lycka till med ditt arbete!
Niklas Olsson

 

 

Veckoplanering.

Vecka:  Tisdag: Torsdag:
15   Göra klart skiss, påbörja Floorplanner
16 Floorplanner (vikarie) Floorplanner
17 NP - Engelska Floorplanner
18 Lovdag  Powerpoint om värmekällor +                  inlämning Floorplanner
19 "Inläsningsmaterial huset" Lovdag
20 Förhör: värmekällor

Schemabrytande dag

21 Ritteknik

Ritteknik

22 Ritteknik Ritteknik
     
     
  Inlämning - ritteknik: Fredag V. 22  

 

 

Uppgifter

  • Inläsningsmaterial "Huset"

  • Värmekällor översikt

  • Ej namngiven

Matriser

Tk
Kunskapskrav i Teknik 7-9

Tekniska lösningar

Insats krävs
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Undersöka olika tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Insats krävs
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Utforma modeller
Eleven kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentationer
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord

Teknik, människa, samhälle och miljö

Insats krävs
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Föra underbyggda resonemang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.