Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skämmerskans dotter - lässtrategier

Skapad 2018-01-10 18:58 i Apelskolan Falkenberg
Jag högläser Skämmerskans dotter och vi genomför textsamtal efter varje läsning där vi också uppmärksammar lässtrategier.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
När Dina tittar andra människor i ögonen kan hon se allt dumt som de har gjort och allt de skäms för. Mäktiga människor mördas och Dina kallas till borgen för att titta den skyldige i ögonen. Men för att komma dit måste hon passera drakgården och när hon dessutom inser att den skyldige är oskyldig krävs det mycket av Dina för att förhindra det oundvikliga.

Innehåll

Vilka förmågor ska tränas/utvecklas?

Syftet med undervisningen är att du ska få utveckla din förmåga att...


... formulera dig och kommunicera i tal och skrift
... i dialog med andra, uttrycka tankar och känslor som "Skämmerskans dotter" väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera
... läsa, förstå, tolka och uppleva texter 

Hur ska det tränas/läras?

Du kommer att få undervisning om hur man gör när man läser och vilka strategier en erfaren läsare tar till. Det finns fem olika lässtrategier;

* förutspå vad som kommer att hända

* se inre bilder

* reda ut oklarheter

* ställa frågor

* sammanfatta det du läst

 

Läraren, eller någon av eleverna, högläser boken för er under tiden som ni funderar över de olika lässtrategierna. Under tiden vi läser boken, kommer ni att få använda olika strategier och skriva om dessa i era läsloggar. Vi blandar högläsningen med parläsning, vilket också ger er chansen att träna på att läsa. Vissa delar av boken kommer att diskuteras i helklass, andra kommer ni att få skriva om för att uttrycka tankar skriftligt. När boken är färdigläst ser vi filmen från boken och diskuterar sedan hur skillnaden mellan boken och filmen skildrar sig. ,

Hur ska det bedömas?

Du kommer att få formativ bedömning som utgår från det du har visat att du kan, vad som har varit bra och vad du skall tänka på i fortsättningen. Din medverkan i diskussionerna och kvaliteten på dina inlägg kommer att bedömas. Dina texter kommer att bedömas utifrån hur väl du lyckas visa att du förstått handlingen i boken samt hur du formulerar dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Skämmerskans dotter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsningen - strategier
Du visar att du kan använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du visar att du kan använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och utvecklat sätt.
Läsningen - förståelse
Genom att göra en enkel sammanfattning av kapitel från "Skämmerskans dotter", med viss koppling till sammanhanget, visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra en utvecklad sammanfattning av kapitel från "Skämmerskans dotter", med relativt god koppling till sammanhanget, visar du god läsförståelse
Genom att göra en välutvecklad sammanfattning av kapitel från "Skämmerskans dotter", med god koppling till sammanhanget, visar du mycket god läsförståelse.
Skrivande - form
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Koppla ihop bok och film
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Genom att dra enkla slutsatser om film och bok, visar eleven grundläggande analysförmåga.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Genom att dra relativt utvecklade slutsatser om film och bok, visar eleven en utvecklad analysförmåga.
Eleven kan ge väl utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Genom att dra väl utvecklade slutsatser om film och bok, visar eleven en väl utvecklad analysförmåga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: