Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2018-01-11 08:00 i Smedby skola Hedemora
Grundskola 5 – 6 Historia
Stormaktstiden var en orolig tid i Sverige. Kungarna var maktlystna och ville ha mer makt och mer landområden. Det var många olika krig under den här perioden. Folket svalt på grund av missväxt och barn anklagade vuxna för att föra bort dem till Blåkulla. Det här arbetsområdet ska ge dig kunskap om det århundrade som kallas Stormaktstiden. Vi ska söka svar på flera frågor - Varför kallas det Stormaktstiden? Hur levde människor då i jämförelse med hur det är idag? Vilka spår finns kvar idag? Vilka berömda och omtalade personer levde då? Vad hände på Stormaktstiden och hur har det påverkat vår tid?

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Varför tiden 1611-1718 kallas Stormaktstiden.
 • Spår från Stormaktstiden.
 • Gustav II Adolf, Kristina, Karl X Gustav, Karl XI, Karl XII och Axel Oxenstierna.
 • Hur Sveriges karta såg ut.
 • Maktpyramiden: adel, präster, borgare och bönder.
 • Hur det var att leva under stormaktstiden.
 • Häxprocesser.
 • Nyheter: vägar, post, tidningar.
 • Sverige, Europa och världen under Stormaktstiden.

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar.
 • Arbetsblad med olika uppgifter.
 • Läsning av faktatexter.
 • Filmer.
 • Samtal och diskussioner.
 • Gemensam ordlista över historiska begrepp så att du kan tala och skriva om Stormaktstiden.

Begrepp

Stormaktstidsarbetet innehåller en hel del ord och begrepp som du behöver förstå:

legoknekt, protestant, katolik, enväldig, missväxt, pesten, kyrkoböcker, skörbjugg, förmyndarregering, abdikera, reduktionen, indelningsverket, snapphanar, valloner, karoliner, epidemi, häxprocesser, orsak, konsekvens

 

Hur visar du vad du har lärt dig?

Jag bedömer dina kunskaper på lektioner där du deltar i diskussioner. 

Du kommer också få visa dina kunskaper på ett prov eller en skriftlig uppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Bedömningsmatris - Stormaktstiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Historiska förhållanden och samhällsförändringar
Du har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar det genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
Du har ännu inte visat att du resonerar om orsaker och konsekvenser av att Sverige krigade så mycket och om varför många nya städer, gruvor och bruk kom till under stormaktstiden.
Du kan på ett enkelt sätt resonera om orsaker och konsekvenser av att Sverige krigade så mycket och om varför många nya städer, gruvor och bruk kom till under stormaktstiden.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera om orsaker och konsekvenser av att Sverige krigade så mycket och om varför många nya städer, gruvor och bruk kom till under stormaktstiden.
Du kan på ett väl utvecklat sätt resonera om orsaker och konsekvenser av att Sverige krigade så mycket och om varför många nya städer, gruvor och bruk kom till under stormaktstiden.
Undersöka utvecklingslinjer
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
Du har ännu inte visat att kan beskriva hur den svenska staten växte under 1600-talet och hur invandrande smeder förbättrade de svenska bruken. Du kan också på ett enkelt sätt resonera om orsakerna till att bönderna fick det svårare och hur samerna blev mer trängda än tidigare.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur den svenska staten växte under 1600-talet och hur invandrande smeder förbättrade de svenska bruken. Du kan också på ett enkelt sätt resonera om orsakerna till att bönderna fick det svårare och hur samerna blev mer trängda än tidigare.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur den svenska staten växte under 1600-talet och hur invandrande smeder förbättrade de svenska bruken. Du kan också på ett utvecklat sätt resonera om orsakerna till att bönderna fick det svårare och hur samerna blev mer trängda än tidigare.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur den svenska staten växte under 1600-talet och hur invandrande smeder förbättrade de svenska bruken. Du kan också på ett väl utvecklat sätt resonera om orsakerna till att bönderna fick det svårare och hur samerna blev mer trängda än tidigare.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Du visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med hänvisningar till det förflutna.
 • Hi  E 6
Du har ännu inte visat att du på ett enkelt sätt kan beskriva orsaker och vilka myndigheter/domstolar som grundades under 1600-talet eller förklara varför tyska och vallonska efternamn är ganska vanliga i Sverige.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva orsaker och vilka myndigheter/domstolar som grundades under 1600-talet eller förklara varför tyska och vallonska efternamn är ganska vanliga i Sverige.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva orsaker och vilka myndigheter/domstolar som grundades under 1600-talet och förklara varför tyska och vallonska efternamn är ganska vanliga i Sverige.
Du kan på ett väl utvecklat sätt beskriva orsaker och vilka myndigheter/domstolar som grundades under 1600-talet och förklara varför tyska och vallonska efternamn är ganska vanliga i Sverige.
Hur historia används
Du kan tolka och visa spår av historien i vår tid och föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6
Du har ännu inte visat att du på ett enkelt sätt kan resonera kring drottning Kristina som person och hur hon har beskrivits av olika betraktare i olika tider. Eller kring begreppet "stormaktstiden" och hur vi ser på och refererar till den idag.
Du kan på ett enkelt sätt resonera kring drottning Kristina som person och hur hon har beskrivits av olika betraktare i olika tider. Eller kring begreppet "stormaktstiden" och hur vi ser på och refererar till den idag.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera kring drottning Kristina som person och hur hon har beskrivits av olika betraktare i olika tider. Eller kring begreppet "stormaktstiden" och hur vi ser på och refererar till den idag.
Du kan på ett väl utvecklat sätt resonera kring drottning Kristina som person och hur hon har beskrivits av olika betraktare i olika tider. Eller kring begreppet "stormaktstiden" och hur vi ser på och refererar till den idag.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
 • Hi  E 6
Du har ännu inte visat att du känner till spår av historien i den tid vi lever i. Du har inte visat att du förstår att det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder händelser och personer.
Du kan använda centrala begrepp som t.ex. "stormaktstiden", "staten", "ämbetsverk", "ämbetsman", "officerare", "tull", "legoknekt", "bruk", "abdikera" och "konvertera" på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda centrala begrepp som t.ex. "stormaktstiden", "staten", "ämbetsverk", "ämbetsman", "officerare", "tull", "legoknekt", "bruk", "abdikera" och "konvertera" på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda centrala begrepp som t.ex. "stormaktstiden", "staten", "ämbetsverk", "ämbetsman", "officerare", "tull", "legoknekt", "bruk", "abdikera" och "konvertera" på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: