Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2018-01-11 08:22 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola F – 4 Samhällskunskap
Vi kommer gå igenom vad ett samhälle kan vara och hur det är i ständig förändring. Vad har familj och samhälle för påverkan på våra liv? Hur levde man förr? Vi kommer vidare att se över ekonomi på individ nivå och på politisk nivå.

Innehåll

Syfte

·         reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

 

·         analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

 

·         analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

 

·         uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

 

 

Centralt innehåll

Individer och gemenskaper

·         Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

·         Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

 

Samhällsresurser och fördelning

·         Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

·         Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

·         Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

 

 

 Ämnesmål till dig som elev

-Vad är ett samhälle?

* Vad är lagar,regler och normer?

* Hur har samhället utvecklats de senaste 200 åren?

* kunna göra enklare samhällsanalyser

-Vilka individer och grupper i samhället

* Att alla familjer ser lite olika ut

* Att värderingar har förändrats och kommer att fortsätta förändras i samhället

* Var barn kan vända sig om de mår dåligt

* Vad är mobbing/E-mobbing och vad du kan göra om du blir utsatt

-Hur fungerar ekonomin på individ och samhällsnivå

* Kunna olika ekonomiska begrepp och vad de betyder

* Sambandet mellan jobb och inkomst

* Varför betalar vi skatt

* Att barn och vuxna i Sverige har olika ekonomiska villkor

* Hur ekonomin och vårt levnadssätt påverkan på miljön 

 

Undervisning

Vi kommer gemensamt ha lärarledda genomgångar utifrån åldersadekvat litteratur. Vi kommer sedan gemensamt svara på frågor och diskutera dessa, samt titta på klipp kopplade till de frågor vi arbetar med. Vi kommer även titta på  åldersadekvata nyhetssändningar och diskutera aktuella händelser.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt av det skriftliga uppgifterna och elevernas muntliga deltagande under lektionen.

I deras arbetshäften finns även sammanfattningsuppgifter efter varje kapitel som kommer att bedömas.

Sedan kommer eleverna även att göra Skriftligt-test.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: