👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan - åk 9 HT

Skapad 2018-01-11 08:48 i Fyllingeskolan Halmstad
Grundskola 9
Projektet kommer att handla om människan som varelse. Vi kommer att titta på hur olika upptäckter kan leda till att människans livsvillkor förändras beroende på hur man använder sig av dessa upptäckter, både positiva följder och negativa följder. Ni kommer även att arbeta med människokroppen och människans religiösa liv. Under arbetets gång kommer Ni att bekanta Er med olika konflikter emellan människor och folkgrupper och vad som eventuellt kan tänkas ligga bakom dessa konflikter.

Innehåll

Syfte: För att eleverna ska få en förståelse för allas lika värde arbetar vi med projektet människan.Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

 

Genomförande:

Vi kommer att jobba väldigt mycket kring de mänskliga rättigheterna och en viktig del i detta blir att vi åker till Polen för att besöka Auschwitz - Birkenau. Som förberedelse tittar vi på en hel del filmer bl a Schindlers list och Pianisten. Vi läser i boken "Om detta må ni berätta" för att komma så väl förberedda som möjligt inför resan. Detta besök på Auschwitz blir ett skrämmande exempel på vad som ytterst kan hända om de mänskliga rättigheterna sätts ur spel. Efter resan till Polen tittar vi vidare på nutida exempel där de mänskliga rättigheterna kränks. Förintelsen var ju faktiskt inte slutet för olika folkmord i världen.


I engelskan arbetar vi med texter kring mänskliga rättigheter, etniska utrensningar i olika delar av världen samt fördjupar oss i ämnesområdet "andra världskriget". Du kommer att få läsa och redovisa "Anne Frank" samt få en inblick i hur livet var i Storbritannien och USA, under andra världskriget. Under projektets senare del läser vi om Indien - vi lär oss mer om detta land och dess historia.

Världskrigen kommer att beröras liksom Kalla kriget och andra nutida konflikter runt om i världen. Genetik och kärnfysik är andra delar som Ni kommer att få bekanta Er med. Inom genetiken tittar vi på ärftligheten samt på hur bl a nazisterna en gång använde sig av genetiska experiment där de ville påvisa att vissa raser var mer fullkomliga än andra. Kärnfysiken tas upp i samband med Kalla kriget då hotbilden med kärnvapen och terrorbalans påverkade världens befokning.

Ni kommer att få läsa om olika världsreligioner för att få en bild av människans religiösa liv och få exempel på hur religionerna påverkar människorna och samhället som vi lever i. Samtidigt med detta läser vi om kroppens olika organ och deras funktioner. Vår förhoppning är att Ni på så sätt ska få en samlad bild av hela människan.

I musiken arbetar vi med "Kvinnoorkestern"

Mer detaljerad information kring uppgifter och bedömning publiceras löpande i lärloggen.

 

 

Utanför projektet:

 

Idh: Vi kommer denna termin att fokusera på att eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Vi kommer att göra detta genom att genomföra olika slags lekar, träna upp kondition och styrka, genomföra olika slags hinderbanor, redskapsgymnastik, dans och rörelse till musik samt bollspel. Vi kommer också denna termin att fokusera på att eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att hantera nödsituationer på land och i vatten. Detta gör vi genom simning samt undervisning i bad-, båt- och isvett. Vi kommer också att lära oss vilka rättigheter och skyldigheter vi har i naturen enligt allemansrätten.Vi kommer denna termin även att fokusera på att eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. Rent praktiskt kommer eleverna att få sätta upp mål för sin träning och göra en kost- och träningsdagbok.

Hkk: Vi kommer under terminen arbeta för att utveckla din förmåga att självständigt arbeta i köket och att reflektera kring arbete och resultat. Du får möjlighet att planera och tillaga mat samt baka med jäst och bakpulver. Vi arbetar också med frågor som handlar om ekonomi och konsumtion.

Mu: Vi kommer att börja med att analysera de olika partiernas valsånger, för att bli medveten om hur man med musik kan sprida budskap och hur musiken påverkar oss människor. Där efter ska vi skapa musik till en bildbok om Polenresan. Terminen fortsätter sedan med ensemblespel för att sedan avslutas med musikhistoria i form av Bluesens historia.

Bild: Vi startar läsåret med att förnya framsidan på bildmappen där vi jobbar med färg, form och bildkomposition. Detta arbete görs vid varje läsårsstart för att på ett enkelt och tydligt sätt synliggöra din utveckling. Därefter ska vi i samband med resan till Polen arbeta med en digital fotobok tillsammans med musiken. Denna uppgift medför att du har som uppgift/läxa att dokumentera din resa med hjälp av egna fotografier. Vi avslutar terminen med ett arbete om propaganda. Du ska propagera för en egen åsikt och skapa en stor affisch där text och bild förstärker varandra och där ditt budskap tydligt framkommer.

Ty: Under ht 2018 jobbar vi med tema ” Urlaub”, ”Berlin nach dem Krieg”, ”Mit 15”. Vi lär oss om Tysklands historia efter kriget, Öst/Västtyskland samt Berlinmuren. Vi går igenom följande grammatiska moment: personliga pronomen i dativ och ackusativ, löst sammansatta verb, perfekt av löst sammansatta verb, prepositioner som styr dativ och ackusativ.Vi gör regelbundet hör- och läsförståelserna samt tränar på förmågan att tala.

 

Sp: Vi jobbar med flera spansktalande länder, dess kultur och historia. Samt känna till levnadsförhållanden under andra världskriget/diktatur. Dåtid, preteritum och imperfekt. Skriva vad man gjorde på lovet. Arbeta med projekt i grupper av tre, om att: ”handla och sälja”, samt ”beställa på restaurang”, på ett spansktalande land, realia ingår i detta.