Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-18 Åk 5 - Styrka och kondition

Skapad 2018-01-11 09:25 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 – 6 Idrott och hälsa
Inom detta området ska vi utveckla och utmana kropp i styrke- och konditionsträning. Vad händer i kroppen när vi har styrke- respektive konditionsträning? Är verkligen uppvärmningen så viktig innan fysisk aktivitet? Vad händer om jag inte värmer upp innan jag ska träna?

Innehåll

Undervisning/hur...

Vi kommer under fem veckor jobba med stryka och kondition under idrottslektionerna. Tillsammans kommer vi testa många olika träningsformer som utvecklar och utmanar din styrka och kondition. Under lektionerna kommer ni använda pulsbanden för att se hur kroppen påverkas av de olika övningarna. 

Lektionerna kommer innehålla en del teoretiskt moment som förklara hur kroppen fungerar i olika situationer. Syftet är att ni ska få en ökad förståelse över vad som händer i kroppen under fysisk aktivitet. 

Varje lektion kommer börja med uppvärmning som en elevgrupp håller i och leder sina klasskompisar. Jag kommer dela in er i grupp om 2-3 personer. Inför uppvärmningen ska ni lämna in era tankar på Classroom. 

 

Hur ska jag lära mig?

Genom att lyssna och vara aktiv vid genomgångar och olika övningar.

Utmana din rörelser under lektionerna.

Arbeta aktivt under lektionerna.

Reflektera över ditt eget och andras arbete.

 

Detta kommer jag bedöma...

Din rörelseförmåga under lektionstillfällena

Din förmåga att resonera kring hur fysisk aktivitet påverkar din kropp

Din beskrivning kring hur man förebygger skador i samband med idrottslektionerna.

Din planering för uppvärmningen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
VT-18 Åk 5 - Styrka och kondition

Godtagbar kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Anpassning av rörelser
Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten. Du har viss rytm i dina rörelser och utför dem med vissa svårigheter.
Du anpassar dina rörelser väl till aktiviteten. Du har en god rytm i rörelserna och utför de utan svårigheter. Du utmanar dig själv i olika rörelser och uppgifter.
Samtal om egna upplevelsen
Du kan uttrycka egen upplevelse om vad du har gjort och hur det har känts i kroppen med viss anknytning till fakta.
Du kan samtala om din egna upplevelse om vad du har gjort och hur det har känts i kroppen med tydlig koppling till fakta.
Förebyggande av skador
Du kan ge enkla beskrivningar kring förebyggande av skador. Du visar det genom att värma upp och anpassar dina rörelser till aktiviteten och omgivningen.
Du kan ge utvecklade beskrivningar kring förebyggande av skador. Du visar det genom att värma upp och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och omgivningen.
Hålla i uppvärmningen
Du har gjort en planering och kopplar delar av uppvärmningen till huvudaktiviteten.
Du har gjort en tydlig planering och visar en röd tråd kopplad till huvudaktiviteten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: