Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 5 B Kapitel 1 Bråk, decimaltal och stora tal

Skapad 2018-01-11 10:59 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 5 Matematik
Här kommer du att få jobba med det första kapitlet i Favoritmatematik 5B. Vi kommer att räkna med väldigt stora tal, som det här: 165 695 788 - etthundrasextiofem miljoner sexhundranittiofem tusen sjuhundraåttioåtta!! Och väldigt, väldigt små tal, som det här: 0,001 - noll komma noll noll ett.

Innehåll

Begrepp

Begrepp som du ska känna till
 • talsorter
 • bråk
 •  heltal
 • decimaltal
 • avrunda
 • , tiondel
 • hundradel
 • tusendel

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

 • Avrunda stora tal.
 • Multiplikation och division med decimaltal och talen 10, 100 och 1000.
 • Avrunda decimaltal.
 • Att göra uppställning med decimaltal i de fyra räknesätten.
 • Jämföra decimaltal.
 • Positionssystemet från miljon till tusendel.
 • Sambandet mellan bråkform och decimalform

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • Skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 5 B Kapitel 1

Du har ännu inte godtagbara kunskaper.
Du har godtagbara kunskaper.
Du har mer än godtagbara kunskaper
Multiplikationstabellerna 2-5
Du behärskar multiplikationstabellerna upp till och med femmans tabell.
Multiplikationstabellerna 6-12
Du behärskar multiplikationstabellerna upp till och med tolvans tabell.
Huvudräkning
Utför beräkningar i huvudet med decimaltal.
Metod Decimalform
Växlar mellan decimalform och bråkform
Begrepp Decimalform och bråkform
Visar kunskap om att samma tal kan uttryckas på olika sätt i decimalform och bråkform.
Begrepp
Tolkar och skriver stora tal.
Metod
Utför huvudräkning med naturliga tal och decimalform i addition, subtraktion och multiplikation.
Metod
Använder skriftliga fungerande metoder för beräkningar av decimaltal.
Kommunikation
Använder skriftliga fungerande metoder för att utföra division med decimaltal.
Problemlösning
Reflekterar över och bedömer resultatets rimlighet vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Problemlösning
Förstår frågan, har en strategi, bedömer rimligheten i svaret.
Problemlösning Kommunikation
Redovisar sin lösning på ett fungerande sätt, använder bild, text och matematiska symboler.
Problemlösning resonemang
Kan skriftligt visa sin lösning.
Metod och resonemang
Kan använda olika informella metoder för ekvationslösning samt redogöra för tillvägagångssättet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: