Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik vt-18

Skapad 2018-01-11 11:04 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 7 – 9 Musik
Under vårterminen arbetar du med ämnesuppgifter som du själv väljer ordning att lösa dem. Uppgifterna syftar till att förstärka och utveckla dina musikkunskaper. De tre större uppgifterna handlar om att du spelar/sjunger ur två skilda genrer( pop/rock, folkmusik, jazz, konstmusik), skriver en faktatext om ett musikämne samt gör en egen låt där du ackompanjerar dig själv. Du väljer innehållet i dina uppgifter själv men återkoppla med läraren det du väljer eller om du behöver vägledning. Uppgifter finns även att läsa på Classroom.

Innehåll

Tidsplan vårterminens musikuppgifter

Vecka 2-8 Arbeta med att slutföra terminens första val. Sista vecka för presentation är v.8.

Vecka 9-15 Arbeta med att slutföra terminens andra val. Sista vecka för presentation är v. 15.

Vecka 16-21. Ensemblespel. Här finns även utrymme för att komplettera tidigare redovisningar som är underlag för betygssättning.

Uppgifter

  • Musikuppgifter

Matriser

Mu
Öjersjö Brunn Musik år 7 -9

Spela och sjunga

>>>
>>>
>>>
>>>
sjunga
Eleven deltar i gemensam sång.
Eleven deltar i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven deltar i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven deltar i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
bas + trummor
Eleven kan med hjälp spela enkla bas- och trumkomp.
Eleven kan spela enkla bas- och trumkomp med viss timing.
Eleven kan spela enkla bas- och trumkomp med relativt god timing
Eleven kan spela enkla bas- och trumkomp med god timing
ackords-/ melodiinstrument
Eleven kan med hjälp spela delar av en enkel anpassad melodistämma och/eller ackompanjera på ett ackordsinstrument.
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma och/eller ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodistämma och/eller ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan kan spela en enkel anpassad melodistämma och/eller ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
ensemblespel
Eleven deltar i gruppmusicerande.
Eleven deltar aktivt i gruppmusicerandet och visar relativt god puls- och genrekänsla. Eleven bidrar med hjälp till att bearbeta musiken till ett musikaliskt uttryck. Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande.
Eleven bidrar till att driva gruppens musicerande och arbete framåt och väljer uppgifter med relativt god självständighet. Bearbetar och tolkar musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck. Eleven kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande.
Eleven driver gruppens musicerande och arbete framåt och väljer egna uppgifter med god självständighet. Eleven bearbetar och tolkat musiken till ett personligt musikaliskt uttryck. Eleven kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande.

Musikskapande

>>>
>>>
>>>
>>>
Eleven prövar egna idéer när vi tillsammans skapar musik.
Eleven kan pröva egna musikaliska idéer utifrån sitt eget musikaliska kunnande och/eller med hjälp av digitala verktyg.
Eleven gör egna musikaliska kompositioner utifrån sitt eget musikaliska kunnande och/eller med hjälp av digitala verktyg.
Eleven gör egna musikaliska kompositioner utifrån sitt eget musikaliska kunnande och/eller med hjälp av digitala verktyg så att resultatet blir en musikalisk helhet.

Musikkunnande

>>>
>>>
>>>
>>>
Musikens verktyg
Eleven känner till några sätt att notera musik
Eleven känner till några sätt att notera musik och kan med hjälp använda sig av detta i sitt musicerande.
Eleven kan musicera med relativt god säkerhet med hjälp av noter, tabs eller ackordanalys.
Eleven kan musicera med god säkerhet med hjälp av noter, tabs eller ackordanalys
Musiken i historia och nutid
Eleven deltar i musiklyssnande och känner till några genrer och musikpersonligheter
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika genrer. Eleven deltar aktivt i samtal om musik
Eleven kan med relativt god säkerhet identifiera olika genrer och musikaliska sammanhang, Eleven kan urskilja tidstypiska drag inom musiken.
Eleven kan med god säkerhet identifiera olika genrer och musikaliska sammanhang, Eleven kan ge exempel på tidstypiska drag inom musiken.
Instrumentkunskap
Känna till och identifiera några vanliga instrument ur instrumentfamiljerna.
Känna till och identifiera några vanliga instrument ur instrumentfamiljerna samt förklara hur de fungerar.
Eleven kan med viss säkerhet identifiera instrument ur instrumentfamiljerna samt ur musikexempel. Samt förklara hur de fungerar och deras funktion i musiken.
Eleven kan med god säkerhet identifiera instrument ur instrumentfamiljerna samt ur musikexempel. Samt förklara hur de fungerar och deras funktion i musiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: