Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt "När hundarna kommer"

Skapad 2018-01-11 11:31 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 9 Svenska
Hela klassen läser samma bok och varje vecka genomförs litteraturcirkel, dvs diskussioner och reflektioner över det lästa.

Innehåll

- Läsning enskilt och i grupp, viss högläsning av läraren.

- Diskussioner varje vecka i mindre grupper utifrån det lästa.

- Enskilda reflektionsuppgifter.

- Slutuppgift

Uppgifter

 • Diskussionsuppgifter del 3 (tom s. 174)

 • preliminär planering

 • Diskussionsuppgifter del 2 (t o m s. 137)

 • Diskussionsuppgifter del 1 (tom s 92)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: