Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Satirens uttryck och budskap

Skapad 2018-01-11 11:40 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 7 – 9 Bild
I detta arbete kommer du att få lära dig vad satirbilder innebär och själv testa på att teckna satir. De senaste 15 åren har "satirbilder" och "karikatyrer" varit ord som synts i media gång på gång i samband med konflikter, demonstrationer, mordhot och terrordåd runt om i världen. Satir är en konstform (kan vara text, film eller bilder) som kritiserar något i samhället. Det kan vara en händelse, det kan vara politiska beslut eller det kan vara sådant som att skolan ger för mycket läxor, eller startar för tidigt på morgonen. Satirbilder är alltså inte detsamma som en karikatyr, som är en skämtbild av en person. Satiren är en kritik mot något i samhället. Satirbilder har stor påverkan eftersom bilder kan förstås av alla människor oavsett språk. Det är därför det är en viktig konstform/bildform att ha kännedom om.

Innehåll

 

Vad

Du kommer att lära dig om satirbilder och hur du kan få fram ditt budskap i bilder. 

 

Hur

Läsning

Föreläsning

Eget skapande

 

Centralt innehåll

 • Centralt innehåll
 • Bl 7-9
  Bildframställning Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Bl 7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl 7-9
  Redskap för bildframställning Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
 • Bl 7-9
  Bildanalys Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl 7-9
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

 

Kunskapskrav som testas

 • Bl 7-9
   Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl 7-9
   I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
 • Bl 7-9
   Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl 7-9
   Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl 7-9
   Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggdaresonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.

 

Matriser

Bl
Satirens uttryck och budskap

Bildanalys: Att förstå vad satir är och hur den används

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genom ditt bildskapande visar du att du har förstått vad en satirbild är.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan framföra ett budskap med hjälp av bilder.
 • Bl  E 9
 • Bl  E 9
 • Bl  E 9
Med ett enkelt bildspråk gör du en bild där betraktaren med lite hjälp av lite förklaring kan förstå vad det är du vill berätta/kritisera.
Med utvecklat bildspråk gör du en bild där betraktaren kan förstå vad det är du vill berätta/kritisera.
Med väl utvecklat bildspråk gör du en bild där det är tydligt vad du vill berätta/kritisera.
Du bearbetar dina bilder mot högre kvalité
Du bearbetar din bild lite grann utifrån den kritik/hjälp du får på vägen.
Du använder kritik för att bearbeta dina bilder mot högre kvalité.
Du använder kritik, men kan även själv granska dina bilder kritiskt, för att bearbeta dem mot högre kvalité.
och ser till att dina bilder ser färdigställda ut.
Din bild fungerar som en färdig bild, men skulle kunna bearbetas mer.
Din bild ser färdig ut.
Din bild fingerar väl i sin helhet och du har bearbetat din bild så att den känns färdig.

Att hantera tekniker

 • Bl  E 9   I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan använda olika tekniker för att göra bilder på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda och variera olika tekniker för att göra bilder på ett fungerande sätt.
Du kan använda och variera olika tekniker för att göra bilder på ett väl fungerande sätt.
prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
prövar och omprövar då på ett genomtänkt sätt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Att komma på idéer

 • Bl  E 9   Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan med hjälp från läraren och inspirationsbilder komma på en idé för din bild. Din bild är snarlik den bild som du använt som inspiration eller den idé som läraren tipsat om.
Du kan utveckla delvis egna idéer utifrån inspirationsbilder eller tips från läraren. Ditt budskap eller din bild liknar inspirationsbilden, men du har bidragit med egna delar till bilden.
Du kan utveckla egna idéer utifrån inspirationsbilder eller tips från läraren. Du har en egen tanke kring vilket budskap du vill framföra och hur du ska få fram det. Du använder bilder som förlagor till olika bildelement i din bild eller som inspiration.

Driver på arbetet själv

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan bidra till att göra beslut i arbetet som driver arbetsprocessen framåt. Än så länge behöver du mycket handledning i val av material, tekniker och hur du ska göra din bild.
Du kan själv ta beslut i arbetet, även om du emellanåt ännu behöver hjälp för att hitta rätt bland material, tekniker och val i hur du ska göra bilden.
Du har sådan förtrogenhet med material, tekniker och bildskapande att du själv kan ta beslut i arbetet som fungerar bra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: