Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser år 7

Skapad 2018-01-11 12:27 i Britsarvsskolan Falun
Under några veckor ska vi jobba med grunderna i kemi samt syror och baser. Du kommer att bli säkrare på många begrepp och du kommer förhoppningsvis att få ett nytt språk. Mycket av det du ser och använder i din vardag är kemi och du ska nu även bli säkrare på hantering av bla kemikalier.
Grundskola 7 Kemi
Syror som kolsyra, mjölksyra i filmjölk och citronsyra. Motsatsen är baser. Både syror och baser spelar viktiga roller i kroppen, hushållet och industrin.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen.

 Målet med undervisningen är att du ska kunna: 
- kunna redogöra för syrors och basers egenskaper

- känna till några vanliga syror och baser och vad de används till

- kunna berätta om pH-skalan och pH-värdena för en syra, en bas och en neutral lösning.

- kunna ge exempel på några vanliga indikatorer och färgerna i sur, neutral och basisk lösning.

- kunna redogöra för försurningens orsaker, effekter och åtgärder som minskar försurningens skador. 

- Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen, syror och baser samt pH-värde

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljösynpunkt.

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Begrepp:

positiva och negativa joner, vätejon, hydroxidjon, 
syror, baser, citronsyra, saltsyra, salpetersyra, svavelsyra, natriumhydroxid, ammoniak, kalk, bikarbonat,
surt, basisk, neutralt, koncentrerad, utspädd, stark, svag, indikator, FFT, BTB, pH-värde, neutralisation, kalkning, försurning och oxid.

Undervisning och arbetsformer

Laborationer 
Arbeta med faktatext
Dokumentera laborationer
Genomgångar

https://m.youtube.com/watch?v=gXSPqoebcD8 Film om pH-värde

https://m.youtube.com/watch?v=eyob1HWhVeA Syror och baser 

https://m.youtube.com/watch?v=WUYg7wQ1SIo Koncentrerade/utspädda syror, starka/svaga syror

 

Centralt innehåll

Centralt innehåll

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar.
 • Lösningar, fällningar,syror och baser samt pH-värde.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke

Matriser

Ke
Bedömning labförmåga samt begrepp

I
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Laborationer/ Praktiskt arbete
genomföra systematiska undersökningar.
Insats krävs Genomför laborationer med risk för att skada sig själv och andra genom att t ex inte följa instruktioner och leka i labsalen när vi arbetar med syror och baser. Använder ej skyddsutrustning på ett säkert sätt.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Kan med hjälp formulera enkla frågeställningar samt planera laboration. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert sätt.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera laboration. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera laboration. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Dra slutsatser av dina undersökningar
Insats krävs
Du kan utifrån resultaten dra enkla slutsatser och föra enkla resonemang. Du kan ge något förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan utifrån resultaten dra utvecklade slutsatser och föra utvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan utifrån resultaten dra välutvecklade slutsatser och föra välutvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras och är medveten om eventuella felkällor.
Dokumentera dina undersökningar
Insats krävs
Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Begrepp
använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband som rör området
Insats krävs
Du har grundläggande kunskaper i området och detta visar du genom att använda vissa begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har goda kunskaper i området och detta visar du genom relativt god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har mycket goda kunskaper i området och detta visar du genom god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: