Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2018-01-11 13:39 i Almunge skola Uppsala
Favoritmatematik 4A. Ett prov med en kommentar ges efter varje avslutad kapitel.
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer arbeta med multiplikation och division.

Innehåll

Syften för arbetsområdet:

 

Du ska utveckla din förmåga att använda skriftliga räknemetoder vid multiplikation och division. 

Du ska utveckla din förmåga att formulera och lösa problem, och att välja rätt räknemetod.

Du ska öva din förmåga att förstå och kunna använda olika matematiska ord.

Du ska träna din förmåga att diskutera och motivera varför du väljer en viss lösning.

 

Undervisning och bedömning

Genomgångar tillsammans med din lärare.

Du kommer arbeta enskilt, i par och i grupp.

Du kommer arbeta i matematikboken Prima Formula 4

Du kommer få arbeta med problemlösningsuppgifter och diskutera lösningar med en kamrat

Du kommer färdighetsträna multiplikations- och divisionstabeller. 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda och förstå matematiska ord och begrepp
 • använda och förstå sambandet mellan räknesätten multiplikation och division
 • använda matematiska symboler
 • använda och förstå naturliga tal
 • använda skriftliga räknemetoder
 • räkna huvudräkning
 • visa hur du har tänkt vid en problemlösningsuppgift

Hur:

Jag kommer lyssna på dig när du samtalar.

Du kommer få visa vad du kan med hjälp vid ett matteprov.

Du kommer skriftligt att få bevisa hur du har löst problem i ditt räknehäfte.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
  Ma  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: