Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek

Skapad 2018-01-11 13:57 i Pysslingen Förskolor Prästgatans Förskola Pysslingen
En pedagogisk planering över vårt uppdrag inom området lek
Förskola
Enligt vårt styrdokument Läroplan för förskolan -98 (reviderad 2016) ska vi arbeta med Lek. Pysslingens förskolor använder sig också av verktyget Funktionell Kvalité, som är ett eget kvalitetssystem som konkretiserar läroplanen. Vättarnas Unikum arbete bygger på de sex olika delarna i Funktionell Kvalité. Vår pedagogiska planering bygger på det enskilda barnets intressen men är förlagt på gruppnivå. Arbetet fortsätter sedan genom lärlogg där vi kopplar både planeringen och styrdokument så att dessa hålls levande genom året. Planeringen utvärderas sedan i slutet av terminen.

Innehåll

Lek

LärandeIndex säger:

Enheten organiserar så att barnen stimuleras att utveckla och fördjupa sin lek, samt använda sin nyfikenhet, fantasi och förmåga att låtsas i vardagen. 

Att barnen utvecklar sin förmåga att själva tillämpa och skapa regler i vardagen

Att barnen utvecklar sin lust att leka och lära i vardagen.

Leken innebär ett ständigt lärande och upptar en stor del av tiden på Fjärilen. Den ger erfarenheter och medför kunskap som barnen behöver för att lyckas i sin samvaro med andra barn och vuxna.

Hur gick det? (Fyll i reflektionsfrågorna nedan.)

 

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

 

Vad visade barnen intresse för i aktiviteten/projektet?

 

Vad har vi sett för behov?

 

Hur ska vi utmana barnen vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: