Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildens makt och digitala collage

Skapad 2018-01-11 14:02 i Önnerödsskolan Härryda
Ett bildarbetsområde kring identitet och makt
Grundskola 7 – 9 Bild
Att bara vara sig själv, är det så enkelt? Det finns många saker som påverkar vilka vi blir. I detta projekt undersöker vi tillsammans massmedias roll i vårt identitetsskapande. Du får också pröva på att skapa ett collage med digital teknik.

Innehåll

Att bara vara sig själv, är det så enkelt? Det finns många saker som påverkar oss. I detta projekt undersöker vi tillsammans massmedias roll i människors identitetskapande. Du får också möjlighet att lära dig om digital bildredigering och skapa ett eget digitalt collage på temat.. En viktig del av projektet är att du ska öva på att skicka budskap med dina bilder. 

Syfte

I det här området kommer du att träna din förmåga att analysera bilder.

Diskutera bilders syfte.

Förmedla budskap med digitala bilder.

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du ska i detta arbetsområde lära dig att

 • beskriva, diskutera, analysera och framställa bilder som rör identitet
 • skapa ett eget digitalt collage i valfri teknik på temat.

 

Undervisning/Metoder

Film och diskussion: Den stora illusionen- Hur skapas våra skönhetsideal

Gruppuppgift: sortera bilder

Presentation: Könsnormer i undervisningen, Statens mediaråd

Metoden Collage, digitala

Kunskap kring appen photoshop mix

Eget skapande

Utvärdering

Följande moment ligger till grund för din bedömning av arbetsområdet.  

 

Bildens makt 

Vi kommer att börja med att se filmen Den stora Illusionen som handlar om hur massmedia påverkar skönhetsideal och konsumtion.

Därefter kommer vi att titta på bilder som rör identitet och makt samt göra någon praktisk övning i grupp.

Med hjälp av det vi pratar och går genom ska du göra en bildanalys.

 

Upggift 1: Bildanalysprov v.6

I detta prov får du möjlighet att analysera, beskriva och koppla bilder till dina egna erfarenheter och omvärlden. 

 

Uppgift 2 :Digitalt collage. 

Vi kommer att arbeta med en bildredigeringsapp och skapa egna collage på temat, bildens makt. Du kommer att lära dig hur appen fungerar och hur du arbetar med hjälp av lager. Du ska börja med att göra en skiss och fundera på det budskapet som du vill att bilden ska förmedla. Därefter behöver du hitta bilder som du kan sätta ihop för att skapa ditt collage. Tillsist klipper du ihop det i appen. 

 

Utvärdering 3- Sista lektionen

Svara på frågorna i uppgiften för utvärdering. 


 

Bedömning och redovisning

 • Att du är aktiv i diskussioner och redovisning
 • Att du tar ansvar i din arbetsprocess.
 • Att du analyserar bilder och kopplar till egna erfarenheter och företeelser i omvärlden.
 • Att du i dina presentationer och analyser använder dig av de begrepp och ord som vi går igenom.
 • Att du driver ditt arbete, har egna ideér.
 • Att du skickar budskap med din bild
 • Vilken nivå du utför uppgift 1,2 och 3

 

Bedömningen av din process sker under hela arbetats gång samt när produkten är färdig. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bildmatris åk 7-9

Bildframställning

E
C
A
Budskap
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Du framställa berättande och informativa och samhällsorienterade bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ENKELT bildspråk och DELVIS GENOMARBETADE uttrycksformer.
Du framställa berättande och informativa och samhällsorienterade bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett UTVECKLAT bildspråk och RELATIVT VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.
Du framställa berättande och informativa och samhällsorienterade bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett VÄLUTVECKLAT bildspråk och VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.
Material verktyg och tekniker
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Bildkomposition
Redskap för bildframställning
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Du kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
Du kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett RELATIVT FUNGERANDE sätt
Du kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett VÄL FUNGERANDE sätt.
Använda olika bilder
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Arbetsprocess

E
C
A
Formulera och välja handlingsalternativ
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Du presenterar bilder med VISS ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Du presenterar bilder med RELATIVT GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Du presenterar bilder med GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Omdöme
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Bildanalys och begrepp

E
C
A
Beskriva
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Du beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Tolka resonera koppla
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Du kan tolka samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då ENKLA OCH TILL VISS DEL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Du kan tolka samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då UTVECKLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Du kan tolka samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då VÄLUTVECkLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: