Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2/3

Skapad 2018-01-11 14:25 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 2 Svenska
Vi kommer att jobba med Språklanda. Där tränar vi att läsa, läsförståelse och stavning. Vokaler och konsonanter, vi funderar över lång och kort vokal och dubbelteckning. Vi tränar bokstavsordning och ordningstal.

Innehåll

Lgr - 11, Del 1 Skolans värdegrund och uppdrag

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

 

Lgr - 11, Del 2 Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

Lgr - 11, Del 3 - Kunskapens syfte

Vad?

Läsa och läsförståelse

Vokaler och konsonanter

Dubbelteckning

Bokstavsordning och ordningstal

Stavning ex j-ljud, sj-ljud och ng-ljud

Hur?

Vi använder materialet Språklanda. Vi läser en text med tillhörande arbetsuppgifter. Varje vecka tränar vi  stava  10 ord som läxa.

Varför?

Eleverna ska öka sin förmåga att läsa och förstå text. De ska bli säkrare på att stava ord, bokstavsordning och ordningstal.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att;

Stava veckans ord

Läsa och förstå texter (lästest)

Stava rätt i meningar och olika texter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: