Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det var en gång...

Skapad 2018-01-11 15:20 i Vasaskolan Hedemora
Ett sagoprojekt där bild och svenska samverkar. Vi knyter även an till förskolan och de yrken man kan finna där.
Grundskola 7 – 9 Bild Svenska som andraspråk Svenska
Tänk dig att du aldrig i livet hade hört en saga. Att du inte visste vad en saga var för nånting. Jag undrar om inte du då också skulle bli så häpen och lycklig som jag blev den gången då jag hörde min första saga. /Astrid Lindgren

Så länge som vi människor har funnits har det funnits berättelser av olika slag. Till en början var de muntliga och berättades kanske framför lägereldens dansande lågor för att senare skrivas ner och åtföljas av bilder.

Sagor har funnits i alla kulturer och beroende på var man har vuxit upp har man olika referensramar. Säkert har du dina egna favoriter från när du var liten. Som barn läser man dem och blir road, men när man börjar bli något äldre – som du- kan man läsa dem lite djupare och se på dem på ett annat sätt.

De följande veckorna kommer vi att arbeta med sagor på olika sätt. Vi ska titta på sagans uppkomst, läsa olika slags sagor, fördjupa oss i en egen vald sagoförfattare. Slutuppgiften blir att skriva en egen saga som du ska läsa upp för en grupp förskolebarn på en förskola här i Hedemora. Du kommer även att få göra illustrationer till din saga på bilden.

Innehåll

Detta förväntas du ha gjort efter avslutat arbete:

 

·         Arbetat med filmer och quiz på www.studi.se  om Forntiden, Antiken och Medeltiden

 

·         Redogjort för de olika typerna av sagor om finns: fabel, folksägen hjältesaga, legend, myt, folksaga och konstsaga.

 

·         Läst sagorna i arbetshäftet och gjort tillhörande uppgifter. Alla sagor förutom Allra käraste syster och När Tor förlorade sin hammare Mjölner finns att lyssna på via Inläsningstjänst. Texterna är hämtade ur Svenska Direkt 7

 

·         Deltagit i diskussioner under lektionstid tillsammans med dina klasskamrater.

 

·         Skrivit och gjort en muntlig presentation om en sagoförfattare.

 

·         Skrivit en egen saga som riktar sig mot barn i 4-6 års-åldern.

 

·         Framfört din saga muntligt.

 

·         Gjort minst en illustration/bild till din saga.

 

 

 

 

Planering – Sagor och Myter

 

 

Lektion 1

 

Lektion 2

v.2

 

Studiedag

Introduktion – termin + arbetsområde

Studi: Forntiden (klar) och Antiken

v.3

 

Genomgång olika slags sagor

(LÄXA till v.4 lektion 2)

Studi: Antiken (klar) + Medeltiden

Studie: Medeltiden (klar)

Arbeta med Sagohäftet

 

v.4

 

Arbeta med sagohäfte

Läxförhör – Olika slags sagor

Arbeta med sagohäfte

v.5

 

Arbeta med sagohäfte

Muntlig redovisning – valfri bok

Arbeta klart med sagohäfte

v.6

 

Grupparbete: Sagoförfattare

Grupparbete: Sagoförfattare

v.7

 

Skriva egen saga

 

Skriva egen saga

v.8

 

Skriva egen saga

 

Skriva egen saga

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Bl SvA
Det var en gång...

Rubrik 1

Uppnår inte målen för nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Läsa sagohäfte och svara på frågor. Ha kunskaper om sagor och myter och deras tillkomst.
Du läser med flyt, kan se tydligt framträdande budskap och föra enkla resonemang om verkets tillkomst.
Du läser med gott flyt, kan se tydligt framträdande budskap och sådana som kan läsas mellan raderna och föra utvecklade resonemang om verkets tillkomst.
Du läser med mycket gott flyt, kan se budskap som är tydligt framträdande, kan läsas mellan raderna eller är dolda och kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verkets tillkomst.
Eget skrivande
Skriva en konstsaga riktad mot barn i åldern 4-6 år.
Du skriver en saga med viss språklig variation med enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Din saga har enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Du skriver en saga med relativt god språklig variation med utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Din saga har utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Du skriver en saga med god språklig variation med välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Din saga har välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Tala
Läsa upp din saga för en grupp förskolebarn. Redovisning av författarporträtt.
Du genomför en en enkel presentation med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till mottagare.
Du genomför en en utvecklad presentation med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till mottagare.
Du genomför en en välutvecklad presentation med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: