Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik del 2

Skapad 2018-01-11 15:45 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Målet med undervisningen är att... Träna tre av förmågorna i matematik. METOD: Utför beräkningar med addition och subtraktion, huvudräkning. PROBLEMLÖSNING: Tolkar skriftlig information med matematiskt innehåll. Skriver ett matematiskt uttryck utifrån en räknehändelse. Använder sig av olika uttrycksformer som t.ex. ord, bild och symboler KOMMUNIKATION: Behärskar talföljder i olika steg uppåt och neråt från olika naturliga tal t.ex. två-hopp, tre-hopp, tio-hopp. Så här ska vi arbeta... Gemensamma genomgångar EPA (Ensam, Par, Alla) Skriftliga och muntliga övningar Problemlösning Skapa egna problem Digitala hjälpmedel såsom Ipad Vi kommer bedöma på vilket sätt du... förstår och använder begreppen: större än, mindre än, likhetstecken, sedel, talmönster, tallinje, tvåsiffrig och växla. kan addera över tiotal med ental. kan subtrahera över tiotal med ental. kan fortsätta olika talföljder både uppåt och neråt kan välja strategi, skriva ett uttryck och lösa uppgiften.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Planering för matematik.

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att...

Träna två av förmågorna i matematik.
METOD: Visa och använda sambanden mellan de olika räknesätten t.ex att upprepad addition är samma sak som multiplikation.
förstå och använda kommutativa lagen vid multiplikation.
Utföra beräkningar i multiplikation med tabellerna 1-10 vid huvudräkning.
 
PROBLEMLÖSNING: Tolkar skriftlig information med matematiskt innehåll. Skriver ett matematiskt uttryck utifrån en räknehändelse. Använder sig av olika uttrycksformer som t.ex. ord, bild och symboler
 
 
 
 

 Så här ska vi arbeta...

 
Gemensamma genomgångar
EPA (Ensam, Par, Alla)
Skriftliga och muntliga övningar
Problemlösning
Skapa egna problem
Digitala hjälpmedel såsom Ipad 
 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

Använder upprepad addition i förhållande till multiplikation.

Använder kommutativa lagen vid multiplikation.

Kan utföra beräkningar i multiplikation med tabellerna 1-10 vid huvudräkning.

Löser och förklarar olika problem.

 
 
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik del 2

Sambandet addition och multiplikation:
 • Ma
 • Ma
Jag kan skriva additioner och multiplikationer till bilder.
Jag kan skriva en multiplikation med hjälp av en addition.
Jag kan med stöd skriva en multiplikation till en textuppgift.
Jag kan skriva en multiplikation till en textuppgift.
Multiplikationstabeller:
 • Ma
 • Ma
Jag kan räkna de flesta uppgifter i tabellerna 1 till 5 och tabell 10.
Jag kan räkna alla uppgifter i tabellerna 1 till 5 och 10.
Jag kan räkna de flesta uppgifter i tabellerna 0 till 10.
Jag kan räkna alla uppgifter i tabellerna 0 till10.
Multiplikation med 10 och 100, kommutativa lagen:
 • Ma
Jag kan multiplicera ental med 10 och 100.
Jag kan multiplicera med 10 och 100.
Jag använder kommutativa lagen för att förenkla när jag räknar multiplikation.
Jag kan förklara den kommutativa lagen vid multiplikation.
Problemlösning:
 • Ma
Jag ritar en bild till uppgiften.
Jag kan välja strategi och räknesätt som passar.
Jag kan välja strategi, skriva ett uttryck och lösa uppgiften.
Jag kan lösa text- uppgiften och förklara hur jag tänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: