👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikkomposition kombinerat med animerad film.

Skapad 2018-01-11 15:46 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Bild Musik
Vi skapar animerad film i Stop Motion teknik med egenkomponerad musik.

Innehåll

Vi arbetar i appen Stop Motion Studio då vi skapar film. För att redigera, klippa och lägga på ljud arbetar vi med Imovie (och andra användbara appar tex...Videocrop). Klassen grupperas till 2-3 elever per grupp. Arbetsområdets längd är c.a 8 lektioner. I början av arbetsområdet skapar ni en planering, i planering beräknar ni också ett par lektioner för redigering. Tänk på att det tar lång tid att skapa animerad film. Målet är att göra en film som är c.a 1 minut lång. Filmer redovisas på Bildportfolio och Youtube.

 

Utvärdering och reflektion av er filmprocess i Bildundervisningen, redovisas på Bildportfolio:

Länk till film infogas i text på Bildportfolio, publicera förslagsvis din film på Youtube, kopiera sedan länk. Fråga efter användaruppgifter om du vill använda skolans konto/användarnamn/lösen för att lägga upp en film.

Beskriv hur ni har gått tillväga för att skapa filmen.

Beskriv hur ni bibehållit er ursprungliga idé eller hur den har förändrats under arbetets gång? Beskriv vad som har påverkat era beslut och styrt arbetsprocessen?

Beskriv vad ni är nöjda med.

Beskriv hur filmen skulle kunna utvecklas för att bli ännu bättre. 

Beskriv hur samarbetet har gått i gruppen.

Utvärdering av arbetsområdet/planering i Bildundervisningen, redovisas på Bildportfolio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9