Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 6 vt -18

Skapad 2018-01-11 15:49 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Terminsplanering åk 6
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Tyska talas av ca 100 miljoner människor. Tänk att alla de kan få prata med just dig! Vilken tur de har att just du kan deras språk.

Innehåll

Mål

Arbetets innehåll

Du kommer att lära dig:

*Veckodagarna, dagens olika delar, frågeord, mer om Berlin

*färgerna, mer om verbböjning och bestämd artikel

* siffrorna 0-100, månaderna och om Sie-tilltalet

*namn på familjemedlemmar

 

 

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer att arbeta med läroboken och övningsboken som utgångspunkt, men även se korta filmer och lyssna på musik som vi jobbar med.

Dialoger kommer vi att jobba mycket med.

Vi har lektion två gånger i veckan och ni kommer oftast ha läxa en gång i veckan - till fredagar. Läxan handlar om att repetera och befästa ord när ni får korta textläxor med glosor och när ni får övningar att göra så gör ni det för att träna något vi gått igenom i skolan. 

Bedömning

 

I årskurs 6 får ni inget betyg, men det är ändå viktigt att vara noggrann med sina uppgifter och repetera ofta eftersom det är nu ni lägger grunden för språket.

Vi kommer inte ha något skriftligt prov i årskurs sex, men läxorna kommer att förhöras. Ibland blir ni förhörda skriftligt, ibland muntlig och det blir ni bedömda på.

Ni kommer att få träna er mycket på att tala tyska med varandra och jag kommer att gå runt och lyssna på er när ni pratar med varandra för att lyssna på ert uttal och hur språket flyter. Tänk på att det är ok att göra fel! Ni lär er av att göra fel. Ingen kan från början utan ni ska ju lära er och det gör man genom att chansa och testa. Ingen bedömer er till er nackdel när ni provar er fram. Det är snarare en fördel att använda kroppsspråk eller hitta på ett ord när man vill prata. Då använder man en strategi och det är bara bra.

 

Reflektion-utvärdering

Reflektion kommer i på lärlogg i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: