Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus

Skapad 2018-01-11 15:57 i Harbo skola Heby
I det här arbetsområdet kommer du att ta reda på vad en ljuskälla är och vad det är som gör att vi ser saker. Du kommer även att undersöka hur ljus utbreder sig, bryts och hur några synvillor uppstår. Du kommer också att arbeta med synen och ögats delar.
Grundskola 5 – 6 Fysik Biologi
I det här arbetsområdet kommer du att ta reda på vad en ljuskälla är och vad det är som gör att vi ser saker. Du kommer även att undersöka hur ljus utbreder sig, bryts, hur regnbågen uppstår och hur några synvillor uppstår.

Du kommer också att arbeta med synen och ögats delar.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

Du kommer att ta reda på fakta genom film, böcker och datorn. För att undersöka ljusets egenskaper kommer du att göra laborationer enskilt och i grupp. Avslutar området med ett skriftligt prov.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • genomföra och dokumentera experiment
 • beskriva hur ljuset utbreder sig
 • beskriva någon eller några av ljusets egenskaper, hur ljus studsar, när ljus ändrar riktning
 • ljusets hastighet, regnbågen och färgerna
 • om glasögon, skillnad på konkav och konvex lins
 • beskriva ögats olika delar
 • beskriva hur det går till när vi ser något

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi kommer främst att arbeta med området under veckorna 2-5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Bi
Bedömning

E
C
A
Experiment
Följa givna planeringar och göra egna planeringar.
 • Fy  E 6
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Experiment
Genomföra experiment
 • Bi  E 6
 • Fy  E 6
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Ljusets egenskaper
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
Du har baskunskaper om ljus. Du kan ge exempel på något av ljusets fenomen/egenskaper och enkelt beskriva detta.
Du har goda kunskaper om ljus. Du kan ge exempel på några av ljusets fenomen/egenskaper och på ett utvecklat sätt beskriva dessa.
Du har mycket goda kunskaper om ljus. Du kan ge exempel på några av ljusets fenomen/egenskaper och på ett välutvecklat sätt beskriva dessa.
Ögats delar
 • Bi  E 6
Du kan nämna några av de delar av ögat som vi har gått igenom och enkelt beskriva deras funktion.
Du kan nämna de flesta av de delar av ögat som vi har gått igenom och beskriva deras funktion.
Du kan nämna alla de delar av ögat som vi har gått igenom och beskriva deras funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: