👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2018-01-11 16:05 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vad vet du egentligen om Europa? I detta arbetsområde ska vi lära oss mer om vår världsdel och hur vi människor påverkar och påverkar den.

Innehåll

Undervisning:

* Läsa/lyssna om varje region i Puls Europa (gemensamt och enskilt). 

Regionerna är: Östersjöländerna, Västra Europa, Östra Europa, Södra Europa och Centrala Europa

* Se filmer - anteckna stödord

* Skriva egna faktatexter utifrån egna uttagna stödord om natur och kulturlandskapet i regionen (natur, klimat, befolkning, näringsliv).

* Genomgångar, gemensamma analyser, jämförelser och diskussioner.

* Arbete med kartor - Namngeografi.

* Arbete med begrepp.

Konkreta mål:

* Kunna namn på Europas länder och huvudstäder, hav, bergskedjor och öar.

* Kunna placera ut länder, hav, bergskedjor och öar på en Europakarta.

* Kunna berätta om regioners klimat, natur och miljö samt hur det påverkar människorna som bor där. 

* Kunna berätta om regioners näringsliv utifrån regioners naturtillgångar/naturresurser. 

* Kunna använda dig av geografiska begrepp. 

* Kunna göra jämförelser mellan länderna.

Så visar du dina kunskaper: 

Prov på namngeografi (för Godtagbar förmåga - 20 länder och 20 huvudstäder samt några bergskedjor, hav och stora öar).

Prov på Europas regioner - natur och kulturlandskap, samt hur befolkningen är fördelad.

Användning av begrepp i text och tal.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Matris GE år 6 Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysera och resonera om hur naturen och människan påverkar livsmiljöer i olika delar av världen
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Beskriva samband mellan natur och kultur och hur befolkningen är fördelad i världen
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Förstå och använda begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Använda kartor Undersöka och analysera och värdera resultaten
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.