Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva

Skapad 2018-01-11 16:38 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 2 – 3 Svenska
Under detta läsår ska du utveckla din läsning med hjälp av olika lässtrategier. Du ska få möjlighet att läsa olika genre och pröva olika sätt att redovisa de texter du läst.

Du kommer och att få träna på att skriva och känna igen olika typer av texter. Du ska också skriva hela meningar med stor bokstav och punkt. Skriva med en röd tråd.

Du kommer också att få använda dig av digitala verktyg.

Innehåll

Mål

Målet med detta arbete är att du:

* Förstår och kan använda "läsfixarna".

* Kan ge exempel på olika genrer och vad som är typiskt för dem.

* Kan berätta om några olika författare/illustratörer.

* Har läsflyt.

* Har god läsförståelse.

* Har prövat olika former av redovisning.

* Kan skriva berättande text och faktatext.

* Kan skriva hela meningar med stor bokstav och punkt.

* Använt digitala verktyg som IPad och dator.

* Skriva med en röd tråd.

Lgr 11

Arbetsätt

Hur gör vi för att nå målen?

Vi arbetar bland annat med materialet "En läsande klass". Där kommer du att med hjälp av olika sorters texter lära dig att använda "läsfixarna"

Du kommer att få en läsläxa varje vecka.

Du får träna på att göra olika redovisningar, muntliga och skriftliga.

Du får skriva berättande texter och fakta texter. Vi arbetar med språkregler och den röda tråden.

Du kommer att arbeta med iPad och dator.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga

* att läsa med flyt.

* att förstå det du läst.

* att skilja mellan några olika genrer.

* att redovisa på olika sätt.

* skriva berättande texter och fakta texter med skrivregler och en röd tråd.

Tidsplanering

Detta arbete sträcker sig över läsåret 2018.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: