Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen,nervsystemet och hjärnan

Skapad 2018-01-11 18:41 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Teori och egna laborationsplaneringar om hjärnan och våra sinnen.
Grundskola 7 – 9 Biologi

Hjärnan och våra sinnen hjälper dig att registrera och förstå din omgivning. Du kan se och höra. Du kan känna dofter och smaker. Du kan uppleva t.ex kyla, smärta och beröring. Hur kommer det sig att du uppfattar allt detta och vad är det som gör att du kan tänka, känna medlidande, tala och röra dig?

I detta arbete kommer du att lära dig hur hjärnan och dina sinnen fungerar tillsammans. Du kommer också att planera, genomföra och utvärdera en egen laboration inom detta område.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Vecka 2-9

Hjärnans byggnad och funktion.

Funktionen hos sensorisk och motoriska nerver.

Några exempel på problem, sjukdomar och skador i hjärna och nervsystem.

Hur våra sinnen fungerar.

Grundläggande kunskaper om ljud.(örats anatomi)

Hormoner

Att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera en laboration.

Vad ska du göra? När ska det vara klart?

Lyssna på genomgångar och delta  i diskussioner om hjärnan och nervsystemet.

Titta på olika filmer

Läsa i läroboken.

Planera, genomföra, utvärdera och dokumentera en laboration om hjärnans funktion eller något av våra sinnen.

I din laborationsredovisning kopplar du relevant teori om hjärnan och nervsystemet till din laboration och visar då på samband mellan kroppens celler och organsystem.

Examinationauppgift vecka 9 (En hjärnas födelse och död)

 

 

Veckoplaneringen

 

 

    Vecka

Lektion 1

  Lektion 2

(undersökningar)

     


       V-2

Sinnesorgan,syn,ögat

elevspel.se

(mänskliga ögats anatomi) studi.se    Synfältsundersökning

      V- 3

Närsynta,översynta,gula och blinda fläcken.

    Blinda fläcken

    Synvillor

      

      V- 4

  Hörsel

(uppgift om våra sinnen)

    Ljudnivå

      

       V-5

  Smak och lukt

(individuellt uppgift)

  Salt,surt och sött

     

      V-  6

  Nervsystemet

  studi.se

Den unga hjärnan(film)

Nervimpuls hastighet

     

      V- 7

  Hjärna

Den mognande hjärnan

  Reflex

Testa din hjärna (digital)

Är du kluven

    V- 8

  Lov

    Lov

      V- 9

Hormoner

Den åldrande hjärnan

Den unga,mognade och åldrande hjärnan.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskapskrav för kursen Sinnen, hjärnan och nervsystemet

Dessa förmågor har du visat under delkursen

E
C
A
Undersökningar
. 5
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
6
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
7
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
8
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
9
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Samband som rör människokroppen aspekt
11
 • Bi  C 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: