Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Impressionismen

Skapad 2018-01-11 19:47 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Bild
Eleverna får kunskap om perioden impressionism där konstnärerna lämnade sina ateljéer och gav sig ut i naturen. Konstnärerna målade av det som de såg i naturen. Uppgiften är att skapa en egen naturbild där eleven ritar in ett valfritt djur som skall vara centralt i bilden. Centralt betyder att djuret är i centrum och att naturen finns i bakgrunden. Eleven får sedan skriva lite om sin egen bild och berätta hur det var att arbeta med oljepastell.

Innehåll

Årskurs  3

Mål enligt Lgr 11

Eleven skall utveckla sin förmåga att :

 • Skapa berättande och informativa bilder utifrån egna upplevelser och erfarenheter
 • skapa bilder med hjälp av olika metoder, material och uttrycksformer
 • analysera bilder och dra slutsatser

Eleven ska i Impressionismen kunna:

 • Samtala om olika historiska och samtida bilder
 • Framställa berättande bilder inom perioden impressionismen

 

Uppgift: Skapa en naturbild och där  eleverna sätter  in ett djur centralt i bilden. Tekniken vi använder i denna uppgift är oljepastell.

Tid: 2-4 lektioner

Syfte: Uppgiften skall bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Eleverna skall ges möjligheter till att utveckla kunskaper om hur de framställer och presenterar egna bilder med olika metoder. material och uttrycksformer. Genom undervisningen ska ämnet bild ge eleverna förutsättningar till att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Såhär ska vi göra:

Under bildlektionerna berättar jag om perioden impressionism och visar konstverk från den svenska konstnären Bruno Liljefors som är känd för sina naturbilder. Eleverna får tillsammans med mig bolla idéer om vilka svenska djur vi har i våra skogar. Jag går igenom med eleverna om hur de använder tekniken oljepastell och sedan får eleverna skapa vackra naturbilder.

Eleverna skall sedan skriva lite om sin bild utifrån sin förmåga och berätta om hur det var att arbeta med oljepastell. Tanken är att de skall få träna på att presentera sin egen bild och se ett budskap i bilden.

 Begrepp:

Centralt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Impressionismen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Godtagbara kunskaper i årskurs 3
Ny nivå
.
Aspekt 1
Komunicera
Behöver stöd för att rita en bild.
Använder ett enkelt bildspråk.
Använder ett utvecklat och relativt väl genomarbetat bildspråk så att budskapet framgår.
Jag använder ett välutvecklat och ett väl genomarbetat bildspråk så att budskapet framgår
Ny aspekt
Skapa
Kan använda några tekniker.
Kan använda flera olika tekniker.
Har egna idéer som leder mitt arbete framåt.
Kan utveckla mina idéer och väljer tekniker som leder mitt arbete framåt.
Ny aspekt
Presentera
Kan med stöd presentera min bild.
Kan presentera min bild och ge ett enkelt omdöme.
Kan presentera min bild och ge ett omdöme.
Kan presentera min bild och ge ett välutvecklat omdöme.
Ny aspekt
Analysera
Kan med stöd berätta om en bild.
Kan enkelt berätta om en bild.
Kan berätta om en bild genom att resonera om bilders innehåll och uttryck
Kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om bilders innehåll, uttryck och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: