Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande verksamhet - Fritidshem

Skapad 2018-01-12 09:07 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
En övergripande pedagogisk planering för skapande verksamhet i förskoleklass.
Grundskola F
Genom skapande verksamhet utmanas man både genom aktiviteten med materialet och tillvägagångssättet. Även individens förståelse och förmåga utvecklas, man möter sig själv i skapandet och lär sig mer.

Innehåll

Syfte

I vår verksamhet eftersträvar vi, pedagoger att kunna erbjuda eleverna flera möjligheter att testa på och även att utveckla sin förmåga kring skapande samt sin idé-bank kring vad skapande kan vara. Genom att få testa på olika former av skapande vill vi, pedagoger hjälpa eleverna att hitta den form som de kan uttrycka sig i. 

Vårt motto är: Är man här, så gör man. Detta är ett sätt för oss, pedagoger att bryta elevernas mönster kring att alltid göra samma saker på fritids. 

 

Arbetssätt

Varje vecka kommer alla elever att bli erbjudna aktiviteter att delta i. Aktiviteterna kommer att variera med bas utifrån en grund inom skapande samt baserat på högtider & säsong. Men vi lägger stod vikt vid att eleverna själva är med i besluten kring vad vi arbetar med, antingen material, vilket område eller svårighetsgrad. Varje tisdag kommer det erbjudas en frivillig aktivitet i ateljén där eleverna själva kan välja om man vill delta. I köket på fritids kommer det också att erbjudas planerade aktiviteter de övriga dagarna, dessa aktiviteter har vi som mål att alla som är på fritids ska delta i

Varje dag när skolan är slut så möts eleverna av en fritidspedagog som berättar om eftermiddag och dess olika moment. 

 

Reflektion

Det kommer även att ske en fortlöpande reflektion och utvärdering mellan pedagog och elever. Den pedagog som har hållit i den planerade aktiviteten kommer att efter avslutad aktivitet skriva ner tankar kring aktiviteten, vad var bra, vad kan ändras på, hur upplevde eleverna aktiviteten, o.s.v. 

Tillåter aktiviteten att pedagogen tar ett steg tillbaka så kommer pedagogen också att fotografera under aktiviteten. 

Kopplingar till läroplanen

 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: