Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miniröris

Skapad 2018-01-12 09:26 i Ugglan förskola Kungälv
Visionen är att utgå från rörelse, fin och grovmotorik. I ämnet får vi också in hälsa som ligger i grunden för rörelse. Vi följer barnens intresse inom rörelse.
Förskola
Våra barn gillar att röra på sig och dansa med kroppen, därför ska vi en gång i veckan köra miniröris med vår barngrupp.

Innehåll

Våra barn gillar att röra på sig och dansa med kroppen, därför ska vi en gång i veckan köra miniröris med vår barngrupp. 

Mål:

 

- Barnen ska få utlopp för sin energi

- Barnen ska få möjlighet att utveckla motorik, koordinationsförmåga.

- Barnen ska få bättre kroppsuppfattning och förstå vikten av att ta hand om kroppen så den mår bra

- Barnen ska få röra på sig, att röra på kroppen ökar koncentrationsförmågan 

- Barnen ska få se en vuxna tar del av aktiviteten, visar förebild

- Aktiviteten skapar gemenskap i gruppen, öva på samarbete i rörelserna/övningarna.

 

Genomförande

Vi kommer att dela in barngruppen i två eller tre grupper, för att vara ett mindre gäng och köra en miniröris varje vecka. Minirörisen kommer vara ca 20 minuter och då tar vi del av ett program som barnen får röra sig till. Antingen i cd-format eller som video. Miniröris hålls inne i lekhallen där vi har bra med plats för att röra oss och dansa omkring. Programmet har instruktioner för olika rörelser som barnen och den vuxna ska göra. Det innehåller mycket dans och rörelser men också lugnare så att i slutet av aktiviteten får vi lugna kroppen och vila efter.

 

 

Utvärdering

Arbetet kommer utvärderas och dokumenteras under terminens gång, efter avslutad termin kommer pedagogerna gå igenom vad som kan göras annorlunda samt vad som var positivt.

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: