Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema känslor

Skapad 2018-01-12 09:29 i Björktjära förskola Bollnäs
Förskola
Att känna igen känslor, hos sig själv och andra upplever vi är mycket viktigt. Vår tanke med det här temat är att arbeta för att få en trygg barngrupp med respekt för varandra.

Innehåll

Nuläge

Vi har valt att arbeta med känslor för att öka barnens förståelse gentemot varandra. Genom att arbeta med känslor vill vi att barnen ska dels kunna känna igen de känslor som de kan uppleva, utöver det vill vi arbeta med känslor så att de även kan känna igen och förstå andras känslor.

Mål

- arbeta kring "Liten"

- lära känna olika slags känslor

- få en förståelse för andras känslor

- ökad empati och förståelse för att vi är och känner olika

- prova på känslor

Syfte

Syftet är att barnen ska kunna identifiera sina samt andras känslor, samt respektera dem. Vi har märkt på barngruppen att de behöver bli bättre på att uttrycka dels vad de själva känner men även få en förståelse för andras känslor och att man kan känna olika. Att arbeta kring och med känslor skapar större empati och förståelse för sig själv och sina medmänniskor.

Genomförande

Vi kommer att utgå ifrån ett färdigt material om figuren Liten. Materialet innehåller en bok och olika känslokort som det ska arbetas utifrån, genom att bland annat, prata och diskutera. Det finns också målarbilder att färglägga och arbeta med.

Hur gör vi?

Barnen födda -12, -13 och -14 på orange deltar denna gång. Att arbeta med och kring känslor är återkommande så även de yngre kommer att få arbeta med känslor fast vid annat tillfälle. Tidsplanen för denna gång är mars-maj 2018. 

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer att dokumentera med hjälp av lärplatta. Vi antecknar även i en liten skrivbok vid varje tillfälle.

Ansvar

All personal på avdelningen ansvarar.

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar genom observation, dokumentation samt via daglig kommunikation. Vi samtalar även med barnen. 

Uppföljningen görs kontinuerligt. Vi har även en liten anteckningsbok där vi vid varje tillfälle skriver ner vad vi gjort och vilka som deltagit samt vad barnen sagt.

En utvärdering görs tillsammans med barnen och pedagogerna i slutet av maj 2018.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: