Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande under hela dagen - Samling

Skapad 2018-01-12 09:35 i Personal Lorensberga förskoleområde Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
I samlingen får vi många tillfällen till utveckling och lärande inom språk, naturkunskap och teknik, matematik och värdegrund. Framförallt har vi roligt tillsammans!

Innehåll

BAKGRUND Varför?

" Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. " (Lpfö 98/10) .

Läroplanen för förskolan beskriver vad vi ska arbeta med under barnens vistelsetid hos oss. Vi har hela dagen till förfogande och flera rutinsituationer som är återkommande. Därför tar vi tillvara på dessa och skapar arbetssätt för att varje rutinsituation ska erbjuda goda möjligheter till lärande och utveckling. Det är precis lika viktigt att vi har tydliga pedagogiska mål när vi äter, leker eller klär på oss som när vi har temasamlingar, gör naturvetenskapliga experiment eller har rörelselek. För att förstärka barnens dag och stimulera språkutvecklingen använder vi oss av tecken som stöd, samt In-print bilder.

 

METOD

 • Vi använder samling som en uppstart av ett projekt för att alla barn ska få samma introduktion och väcka deras intresse.
 • Vi sjunger flera olika namnsånger för att barnen ska lära sig varandras namn och stärka "vi-känslan". 
 • Samlingen ger oss möjlighet att skapa gemensamma upplevelser kring lärandeområden som språk, matematik och naturvetenskap men även värdegrundsfrågor som turtagning, respekt, hänsyn osv som barnen sedan kan använda i leken och samspelet med varandra.

 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar genom bilder och anteckningar utifrån våra observationer.

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi reflekterar i arbetslaget över hur samlingarna fungerar och delger varandra eventuella förslag, funderingar, erfarenheter osv. Detta gör vi under våra fredagsplaneringar men också vid våra planerings/studiedagar.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: