Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra år 9

Skapad 2018-01-12 09:56 i Tunabergsskolan Uppsala
Vi arbetar med tal Potenser, prefix, kvadratrötter Algoritmer i bråkform
Grundskola 9 Matematik
Ett arbetsområde där vi arbetar med algebra. Vi kommer repetera hur man löser ekvationer med en obekant. Vi kommer att jobba med linjära ekvationer och ekvationssystem. Vi kommer att tolka olika grafer och ta ut m- och k-värden. Till sist fördjupar vi oss i exponential- och potensfunktioner samt konjugat- och kvadreringsregeln.

Innehåll

Förmågor i fokus

Aktuella begrepp

 • tabell/ värdetabell
 • ekvation
 • obekant
 • =
 • funktion
 • linjära funktioner
 • koordinatsystem
 • m-värde
 • k-värde
 • graf
 • ekvationssystem

       Fördjupning

 • exponentialfunktioner
 • potensfunktioner
 • konjugatregeln
 • kvadreringsregeln

Undervisningen kommer att innehålla

 • Genomgångar med frågeställningar, samtal i par eller helklass.
 • Beräkningar som görs i boken, EP
 • Filmklipp
 • Problemlösning EPA
 • Elevbedömning själv-kamrat-lärare

När vi har avslutat arbetsområdet ska du kunna

 • Kunna kommunicera/visa hur du löser uppgifterna
 • Utveckla sig i att resonera
 • Använda rätt begrepp, se sambanden mellan olika begrepp
 • Utveckla sin förmåga att lösa problem(strategi, kommunikation, beräkningar, rimlighet)
 • Göra en värdetabell
 • Rita graf utifrån funktioner
 • Tolka graf
 • Bestämma m-värdet
 • Bestämma k-värdet
 • Veta vad en linjär funktion är
 • Kunna lösa ekvationer med en obekant
 • Veta vad ett ekvationssystem är
 • Ställa upp ekvationssystem
 • Lösa ekvationssystem med hjälp av en graf

        Fördjupning

 • Tolka och lösa exponentialfunktioner
 • Tolka och lösa potensfunktioner
 • Teckna uttryck med exponent-potensfunktioner
 • Göra beräkningar med hjälp av konjugatregeln, kvadreringsregeln
 • utveckla algebraiska uttryck med hjälp av konjugatregeln, kvadreringsregeln

Hur du får visa dina kunskaper

 • Hur du resonerar under lektionerna i skrift, par helklass.
 • Hur du använder aktuella begrepp och hur du ser sambanden mellan olika begrepp.
 • Kvalitén i dina metoder
 • Hur du kommunicerar/visar dina lösningar.
 • Hur du löser problem (strategi, kommunikation, beräkningar, rimlighet)

Bedömning

 • Problemlösningsuppgifter
 • Snabbtest
 • Det du visar på lektionen

 

Räta linjens ekvation

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/uttryck-ekvationer-och-funktioner/koordinatsystem-och-grafer

Ekvationssystem,ekvationssystem med grafisk lösning

https://www.bing.com/videos/search?q=linj%c3%a4ra+ekvationer&&view=detail&mid=473424FC717CB8336464473424FC717CB8336464&FORM

Uppgifter

 • Matteplanering v.6

 • Matteplanering v.6

 • planering v.6

 • Planering v.6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: