Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Babblarna

Skapad 2018-01-12 10:03 i Tussilagon Örebro
Förskola
Vi kommer under året 17/18 arbeta med tema Babblarna. Detta för att göra det tydligt och lustfyllt i lärandet på förskolan. Vi har sett ett stort intresse för Babblarna hos barnen och valde att ta det vidare. Barn i ålder 1-2

Innehåll

Dadda - naturvetenskap och teknik.

Här upplevde vi ett stort intresse hos barnen av djur och fordon. Vi har tagit det vidare och bland annat köpt in nytt material för att skapa en inspirerande miljö för barnen. Vi har bland annat varit på bussutflykt tillsammans och gått till resecentrum för att titta på tågen. 

Djur och natur är något som genomsyrar hela verksamheten, vi arbetar mycket med bilder på djur och har små djurfigurer som vi bland annat använder i samlingen för att det ska bli roligt och konkret.

 

Diddi - skapande.

Barnen visar stort intresse för skapande och kommer ofta till oss och ber om att få "måla" . Vi har erbjudit barnen flera olika tekniker i skapande och även introducerat skapande i samlingen. Vi planerar att arbeta mer med skapande utomhus. 

 

Babba - språk.

Språket är grunden i allt vi gör. Vi lägger stor vikt i att låta barnen språkbada och pedagogerna använder ett utökat ordförråd. Språket används flitigt i allt vi gör, vi använder oss av bildstöd och tecken som stöd för att stimulera barnens språkutveckling. 

 

Bibbi - matematik.

Vi arbetar med konkret material så som klossar, små djur, pussel, mm. Vi räknar kompisarna på samlingen, övar på stor/liten, sortering och form, mm. Barnen visar stort intresse för antal, siffror och storlek och benämner ofta delar av dessa. 

 

Bobbo - motorik och hälsa.

Vi pratar om kroppens delar. Vi sjunger och ramsar om olika kroppsdelar, ex. ögon, öron, fingrar, mm.

Vi pratar om att det görs av med energi i kroppen och att vi då behöver fylla på med ny energi i form av exempelvis frukt.

Genom rörelsesånger övar vi fin och grovmotorik. Vi går promenader utanför förskolan för att leta upp nya utmaningar i grovmotoriken.

 

Doddo - värdegrund. 

Uppgifter

 • Babblarkalender, Dadda, naturvetenskap

 • Vattenexperiment, matematik, Bibbi

 • Utflykt/promenad, Dadda, naturvetenskap

 • Skapande, Diddi

 • Vattenexperiment, Dadda/Diddi

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: