Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bibeln; Judendom och Islam v. 2 - 10

Skapad 2018-01-12 10:25 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I detta avsnitt kommer vi att undersöka två av tre religioner som vanligtvis brukar ingå i det som kallas för Abrahamitiska religionerna, nämligen judendom och islam. Vi kommer att utgå ifrån de båda religionernas urkunder för att se hur religionerna utvecklats, centrala tankegångar, huvuddragen i religionernas historia samt religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter

Innehåll

 

Vad skall jag utveckla?

 • Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Vad skall vi arbeta med?

 • Religionens ursprung samt vad man tror på.
 • Symboler, ceremonier och högtider.
 • Viktiga platser samt personer som har varit betydelsefulla för religionen.
 • Hur religionen utövas.
 • Levnadsregler, dvs regler som människor som tillhör en viss religion lever efter.
 • Likheter och skillnader mellan judendom och islam.
 • Vilken betydelse religionen kan ha i olika människors liv.
 • Olika inriktningar som finns inom religionen, dvs olika sätt att tolka religionen.
 • Hur samhället har påverkat och påverkas av religionerna, både i historien och i nutid.
 • Begrepp inom religionen.

 

Hur ska vi arbeta?

 • Diskussioner i klassen
 • Genomgångar,
 • Självständigt arbete
 • Se film som knyter an till arbetsområdet.
 • Söka information om som knyter an till arbetsområdet från olika källor

Vad kommer att bedömas?

 • Skriftlig examination
 • Deltagande i diskussioner.
 • Genomförande av arbetsuppgifter.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Re  C 9
 • Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
  Re  A 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: