Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande under hela dagen - Hygienrutiner

Skapad 2018-01-12 10:27 i Personal Lorensberga förskoleområde Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Hygiensituationen är viktig ur flera aspekter, tillfällen till lärande och samspel men också att minska smittorisk.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

" Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. " (Lpfö 98/10) .

Läroplanen för förskolan beskriver vad vi ska arbeta med under barnens vistelsetid hos oss. Vi har hela dagen till förfogande och flera rutinsituationer som är återkommande. Därför tar vi tillvara på dessa och skapar arbetssätt för att varje rutinsituation ska erbjuda goda möjligheter till lärande och utveckling. Det är precis lika viktigt att vi har tydliga pedagogiska mål när vi äter, leker eller klär på oss som när vi har temasamlingar, gör naturvetenskapliga experiment eller har rörelselek. För att förstärka barnens dag och stimulera språkutvecklingen använder vi oss av tecken som stöd, samt In-print bilder.

METOD

  • Utifrån barnens ålder och mognad samtalar vi med barnen vid tvättning om bra rutiner kring hygien.
  • Utifrån ålder och mognad ger vi barnen ökat ansvar vid toalettbesök med syfte att öka barnens självförtroende och inflytande över sin kropp och sin vardag. Vi uppmuntrar barnen till att själva dra ner byxorna, torka, spola och tvätta händerna.
  • Vi tar vara på blöjbyten som ett tillfälle att samtala och samspela med varje enskilt barn. Exempelvis genom ramsor, sång, diskussioner, vardagshändelser.

 

DOKUMENTATION

Vi väljer att samtala och observera barnens framsteg.

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi reflekterar i arbetslaget över hur hygienrutinerna fungerar och delger varandra eventuella förslag, funderingar erfarenheter osv. Detta gör vi under våra fredagsplaneringar men också vid våra planerings/studiedagar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: