Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens befolkning

Skapad 2018-01-12 11:38 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 8 – 9 Geografi
Jordens befolkning ökar i snabb takt. Vad beror det på och hur ska jordens resurser räcka till alla? Det är bl.a. frågor som vi ska försöka besvara under kursens gång.

Innehåll

Tid: Vecka 3-7

Arbetsmaterial : Vi kommer att utgå från  kapitlet "Världens länder" i läroboken Utkik geografi

Du kommer att få visa dina kunskaper muntligt under lektioner och skriftligt vid ett prov i slutet av arbetsområdet.

Innehåll:

 • Jordens befolkning ökar i snabb takt.  Hur har det sett ut historiskt och vad beror det på?
 • Hur är jordens befolkning fördelad över jordklotet?
 • Vad finns det för orsaker och konsekvenser av en ojämn befolkningsfördelning?
 • Varför flyttar människor, mellan länder och från landsbygd till städer?
 • Kommer jordens naturresurser att räcka till för en ökande befolkning?
 • Hur arbetar man med geografiska data, t.ex. ett befolkningsdiagram?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: