Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sarahs nyckel, vt 2018

Skapad 2018-01-12 11:47 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Genom att läsa en bok om andra världskriget får du inte bara resa i tiden. Du får också tillfälle att kliva in i människors tankar och känslor och deltaga i det de är med om. Du ges möjlighet att skapa inre bilder genom att koppla det du läser till dig själv, till andra verk och till omvärlden. Med hjälp av olika samtals- och skrivmodeller kommer vi att gå en roman på djupet.

Bild från www.wikipedia.com

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi läser tillsammans romanen "Sarahs nyckel" av Tatiana de Rosnay och arbetar med  att skriva läslogg och delta i ett sokratiskt samtal. 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

* hur väl du kan sammanfatta en skönlitterär boks innehåll med koppling till tid, miljö, konflikt, orsakssammanhang och andra texter.

* hur väl du kan resonera kring tydligt framträdande budskap, budskap mellan raderna samt dolda budskap i texten och koppla till dig själv, till andra texter och verk och till omvärlden

Matriser

Sv SvA
Sarahs nyckel

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
... läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
Läsa, förstå och sammanfatta en text
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
... läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Resonera kring budskap i en text
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka ochföra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: