Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en rap

Skapad 2018-01-12 13:03 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Musik
Du ska göra en rap utifrån en given text/skriva en egen text, samt göra musik till den med hjälp av GarageBand. Du ska kunna berätta om hip-hopens historia.

Innehåll

                                                                                      

Ämne :  Musikskapande                                                 

Syfte

* Spela och sjunga i olika musikstilar.

* Skapa musik utefter egna musikaliska tankar och idéer.

*Lära dig om hip-hopens historia och vad som är speciellt för denna musikstil (genrekunskap).

 

Innehåll

Musicerande och musikskapande

Musikskapande och musicerande i olika genrer

 

Musikens verktyg

*Rytm, tempo, perioder, vers och refräng som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer.

*Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

 

Musikens sammanhang och funktioner

 

*Framväxten av olika genrer               


Arbetssätt 

*Du jobbar ensam eller i grupp.

*Jag berättar om hip-hopens historia och vi tittar på filmen "Evolution of Hip-Hop".

*Du får en text av mig som du rytmiserar, det vill säga gör en rap av, eventuellt skriver en egen text.

*Du gör ett bakgrundsbeat i GarageBand.

*Du övar raptexten till trumkompet.

*Du framför rappen i klassen, eventuellt enbart för mig.

(Om du vill kan du spela in din låt i Garageband)

Bedömning

* Din förmåga att delta i gemensam sång/rap.

* Din förmåga att anpassa din stämma till andra, samt hur du uppmärksammar andras musicerande.

* Din förmåga att ge förslag på musikaliska idéer, i detta fall text och musik, samt framföra den tillsammans med andra. 

 

 

Matriser

Mu
Hip-hop åk 7-9

E
C
A
Sjunga
Förmåga att sjunga i olika former och genrer.
Du deltar i gemensam rap.
Du deltar i gemensam rap och följer rytmen.
Du deltar i gemensam rap och följer rytmen med god säkerhet.
Skapa
Förmåga att skapa musik utifrån egna musikaliska tankar och idéer.
Du deltar i att skapa en komposition.
Du deltar i att skapa en komposition och bidrar med egna idéer.
Du deltar i att skapa en komposition och bidrar med egna idéer. Du kommer med förslag på hur låten kan förbättras.
Teori
Du redogör för hip-hopens historia i USA. Du nämner årtal och betydelsefulla artister.
Du redogör för hip-hopens historia i såväl USA som i Sverige.
Du redogör för hip-hopens historia i såväl USA som i Sverige. . Du beskriver med egna ord hur du tycker att hip-hopen har utvecklats från slutet av 70-talet till nutiden.
Analys
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: