Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik på samlingarna

Skapad 2018-01-12 13:29 i Förskolan Villa Lära LiCa förskolor
Matematik är så mycket. Barnen kommer att få bekanta sig med många olika delar av matematiken så som vilken dag det är, hur många barn är här, prepositioner, mönster, klockan etc.
Förskola
Vi kommer på olika sätt låta barnen komma i kontakt och lära sig mer om matematik och allt som innefattar matematik så som vilken dag det är, hur många barn är här, prepositioner, mönster, klockan etc

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Barnen har alltid varit intresserade av almanackan och att räkna barnen som är med på samlingen. Det kommer vi fortsätta med och vid varje samling ha en liten matematikuppgift då vi sedan tidigare vet att barnen gillar att få uppdrag. Barnen tycker också om sagor och det ska vi ta tillvara på och använda oss av sagor där vi ser om vi kan hitta matematik i dem.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte

MålFörskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Använder de olika begrepp som vi pratar om på samlingarna

Själva använder sig av matematik och försöker lösa olika problem

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Hur förbereder vi barnen? Vi använder oss av väl kända metoder som kommer vid varje samling.
Hur utmanar vi barnen? Vi tar fram spännande material som gör att barnen blir intresserade Hur inspirerar vi barnen? Vi pedagoger visar glädje och intresse inför vad vi presenterar för barnen och vi uppmuntrar barnen.

Förutsättningar - Samlingen före maten, ca kl.10.30 - 11.00, två olika grupper (Ekorrar och Björnar), två pedagoger på vare samling

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera?Vi dokumenterar det barnen gör och säger. I lärloggen dokumenterar vi deras matematiska utveckling 

Förberedelser, vilket material behövs? Vi använder oss av olika material som varje pedagog tar fram till den månaden man har samling.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: