Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LJUS VT-18 år 9

Skapad 2018-01-12 13:36 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 9 Fysik
LJUS

Innehåll

 

Här får du lära dig:

 

hur kunskapen om ljusets natur utvecklats till att vi idag uppfattar ljus som både en stråle av partiklar och en vågrörelse

 

hur ljus reflekteras i olika slags speglar och hur ljus bryts i till exempel glas och vatten

 

hur historiska och nya upptäckter inom optiken lett till ny teknik samt hur det förändrat våra levnadsvillkor

 

att vitt ljus kan delas upp i ett spektrum av färger och hur ögat uppfattar färger

 

att synligt ljus är en del av ett spektrum med elektromagnetiska vågor, där endast våglängden skiljer dem åt

 

varför en viss typ av elektromagnetisk strålning är farlig och en annan helt ofarlig

 

resonera och argumentera kring hur den ökade digitaliseringen påverkar samhället och våra levnadsvillkor idag och i framtiden

 

beskriva och förklara hur människans aktiviteter påverkat jordens ozonskikt

 

att strålningsenergi är en av flera energiformer

 

Arbetssätt:

 • Lärarledda genomgångar
 • EPA - enskilt , par eller grupp, alla.
 • Diskussioner i mindre och större grupper.
 • Filmer
 • Läxor: att se filmer inför genomgångar
 • Övningsuppgifter -TDS och begrepp kap 5
 • Demo lab
 • Laborationer -  fokus på planera

 

Bedömning

 • Sker både muntligt och skriftligt under lektionstid och ett mer summativt  slutprovprov ( se kunskapskraven nedan för vad som bedöms)

 

Övningar och innehåll:

 • Kap 5 i fysikboken
 • PPTX på klassens blogg

 

 

Begrepp:

 

* Se pptx på klassens blogg.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik år 7-9

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även **bidra till att formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även **formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det **efter någon bearbetning** går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även **formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har **grundläggande** kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att **ge exempel och beskriva** dessa med **viss** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **goda** kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på samband inom** dessa med **relativt god** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på samband inom** dessa **och något generellt drag** med **god** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på **enkelt identifierbara** fysikaliska samband.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på **förhållandevis komplexa** fysikaliska samband.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på **komplexa** fysikaliska samband.
Fysikaliska modeller, partiklar & strålning
Eleven använder fysikaliska modeller på ett **i huvudsak fungerande** sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett **relativt väl fungerande** sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett **väl fungerande** sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: