Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd, massa, volym, tid och hastighet

Skapad 2018-01-12 14:07 i Stamgärde skola Åre
Grundskola 6 Matematik
Då det finns ett proportionellt samband mellan pris och vikt, kan du räkna ut priset, vikten eller kilopriset för alla mängder bara du vet priset för en vikt, eller kilopriset. Hur gör du?

Innehåll

Syfte

Att känna tilltro till sin egen förmåga att använda matematiken i olika sammanhang.

Kunskapskrav

Begrepp:

Veta vad som menas med medelhastighet.

Tidsenheter: sekund, minut, timme och dygn

Enheter för längd, vikt, volym och massa.

Metod:

Hantera enhetsbyten inom längd, volym och massa.

Använda enkla proportionella samband.

Jämför och storleksordnar tider.

Använder effektiva metoder för beräkningar av naturliga tal och decimaltal.

Hanterar samband mellan enheter och enhetsbyten inom hastighet.

Problemlösning:

Löser problem som innehåller enheter och enhetsomvandling. Väljer lämplig strategi och beskriver sitt tillvägagångssätt.

Löser problem med proportionella samband. Väljer lämplig strategi och beskriver sitt tillvägagångssätt.

Löser ekvationer med informell metod.

Kommunikation

Redovisar sin lösning på ett fungerande sätt och använder sig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.

Resonemang:

Kan skriftligt och muntligt (visa) argumentera för sin lösning.

Arbetssätt

Korta funderingar kring ett problem eller en uppgift. Fundera själv, delge din kamrat ni jämför,  tillsammans jämför vi vilka olika strategier/metoder som fungerar bra?

Genomgångar på tavlan, mål, nytt område,  repetition, strategier och exempel.

Räkning i boken.  

Problemlösning enskilt och i liten grupp.

Självbedömning med trafikljus (grönt, gult, rött) vad jag tycker är lätt och vad jag behöver träna mer på för att nå kunskapskraven inom området.

Återkoppling  Vad tycker jag är svårt - vad behöver jag träna mer på, hur gör jag det?

Bedömning/bedömningsmatris

Matteprov med bedömning av förmågan att använda och förstå: begrepp, metod, problemlösning, kommunikation och resonemang.

Löpande i klassrummet muntligt och skriftligt.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: