Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Österländska världsreligioner - Islam, Hinduismen och Buddhismen

Skapad 2018-01-12 14:39 i Tullbroskolan Falkenberg
Vi arbetar med de tre österländska världsreligionerna Islam, Hinduismen och Buddhismen. Syftet med kursen är att skapa inblick i- och förståelse för olika religioner, deras traditioner, seder och bruk samt deras betydelse för samtiden i de kristna delarna av världen.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi arbetar med de tre österländska världsreligionerna Islam, Hinduismen och Buddhismen. Syftet med kursen är att skapa inblick i- och förståelse för olika religioner, deras traditioner, seder och bruk samt deras betydelse för samtiden i de kristna delarna av världen.

Innehåll

Under vårterminens första tredjedel ska du bekanta dig med de tre stora österländska världsreligionerna Islam, Hinduism och Buddhism. Var och en av de tre har sina egna unika urkunder, traditioner och religiösa uttryck men också gemensamma drag. Syftet med kursen är att du ska lära känna religionerna bättre och förstå hur de är en viktig del av många människors vardag och högtider. Religionen är så mycket mer än skrifter, heliga riter och uttryck. Den är för många en livsstil och svaret på många stora och livsviktiga frågor. Följ med på en resa som sträcker sig från Nordafrika, genom Mallenöstern och ända bort till Indien, Kina, Indonesien och Japan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Kunskapskrav Religion år 7-9

Kunskapskrav Religion 7-9

 • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
E
C
A
Förmåga:
*analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Förmåga:
*analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkret religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkret religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkret religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Förmåga:
*analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom- och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom- och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom- och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Förmåga:
*analysera hur religioner påverkar- och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället. *analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan, utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av- och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden, beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan, utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av- och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden, beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan, utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av- och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden, beskriva komplexa samband med välutvecklade och nyanserade resonemang.
Förmåga:
*reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet. *analysera hur religioner påverkar- och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Förmåga:
*reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet. *resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Förmåga:
*resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Förmåga:
*söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas trovärdighet och relevans.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
*söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas trovärdighet och relevans.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: