Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP- Matematik Tal åk 5

Skapad 2018-01-12 15:54 i Långhundra skola Knivsta
Grundskola 5 Matematik
Arbetsområdet handlar om prioriteringsregeln. Vi kommer också lära oss räkna division med minnessiffra. Och vi kommer att storleksordna negativa och positiva tal.

Innehåll

 

Matematik – TAL

 

Årskurs och tidsperiod:

Årskurs 5, vecka 2-5

 

Övergripande mål från läroplanen:

 

-        Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

-        Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

-        Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga

-        Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

.

 

Syfte - ämnesspecifika förmågor som eleverna ska utveckla genom undervisningen:

- Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

- Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

- Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

- Föra och följa matematiska resonemang

- Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Centralt innehåll och arbetsformer:

-        Rationella tal och deras egenskaper

-        Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning vid olika situationer.

-        Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

 

Vi kommer att arbeta både enskild och i par/grupp med såväl aritmetik som problemlösning. Lösa ”kluringar”, redovisa tankegångar och metoder i gruppen eller inför klassen. Analysera, diskutera och argumentera kring olika metoder att lösa problem.

 

Kunskapskrav och bedömning

 

Efter avslutat arbetsområde ska du:

  • Veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter (prioriteringsregeln)
  • Kunna räkna division med minnessiffra
  • Förstå vad som menas med negativa tal
  • Kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal

 

 

 

Detta kommer att bedömas:

  • Din förmåga att lösa matematiska problem
  • Din förmåga att använda matematiska begrepp
  • Din förmåga att välja och använda matematiska metoder för att lösa uppgifter
  • Din förmåga att föra och följa matematiska resonemang.

 

Medverkan vid gruppgenomgångar, samt förmåga att analysera och diskutera lösningar av tal och ”kluringar” bedöms också.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: