Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid.

Skapad 2018-01-12 15:55 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Historia
Vi ska nu ägna oss åt stora omvälvande förändringar som utgör grunden för vårt moderna samhälle idag. Arbetsområdet kommer att behandla tre stora snabba förändringar: Amerikanska revolutionen, Franska revolutionen och den Industriella revolutionen. Dessa revolutioner leder också till stora samhällsförändringar i Sverige.

Innehåll

Förmågor som skall utvecklas i huvudsak:

  1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

De förändringsprocesser som ingår i arbetsområdet är:

  • Amerikanska frihetskriget
  • Den franska revolutionen
  • Den industriella revolutionen

Ovanstående historiska processer kommer studeras utifrån följande modell:

BAKGRUND/ORSAK - HÄNDELSER/FÖRLOPP - KONSEKVENSER/RESULTAT

Du ska även kunna koppla några enskilda personer till den historiska händelsen och kunna förklara deras betydelse, samt kunna använda relevanta historiska begrepp för att kunna förklara och dra slutsatser kring ovanstående historiska förändringsprocesser.

Du kommer att göra en enskild arbetsuppgift där du redogör för och förklarar en av de tre revolutionerna. Vilken revolution det blir avgörs genom lottning. Arbetsuppgiften lämnas in via Digilär senast 16 febr.

Matriser

His
Revolutionernas tid.

E-nivå:
D-nivå:
C-nivå:
B-nivå:
A-nivå:
Förändrings-processer:
Du kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Du kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen ditt val.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen ditt val.
Förlopp, orsaker och konsekvenser:
Du kan översiktligt redogöra för förloppen av förändrings-processerna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändrings- processerna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Nutidskopplingar:
Du ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
Framtidskopplingar:
Du kan dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Du kan dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Du kan dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Historiska begrepp:
Du kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Du kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Du kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: