Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering - CodeMonkey

Skapad 2018-01-12 16:13 i Ättekullaskolan Helsingborg
Här kommer du att få börja använda dig av programmeringsspråk. Du kommer att lösa uppgifter av olika slag och på olika sätt allt efter din egen progression.
Grundskola 4 Matematik Teknik
Under det här läsåret kommer vi att arbeta med CodeMonkey. Det är ett spel där du får lära dig mer om programmering. Det är dags att skriva kod, fånga bananer och rädda världen!

Innehåll

 

CoffeeScript

 

Under vårterminen har vi börjat arbeta med ett program som heter CodeMonkey. Programmeringsspråket som används i CodeMonkey heter CoffeeScript. Det är ett programmeringsspråk som kompileras (översätter) som JavaScript, och precis som JavaScript används CoffeeScript av programmerare framförallt för att bygga webbapplikationer.

 

Anledningen att jag som lärare har valt att använda CoffeeScript är bl.a. det är en enkel syntax – programmeringsgrammatik. En annan anledning är att det påminner om hur man skriver det engelska språket, vilket inte gäller för alla programmeringsspråk.

 

 

 

Målet för eleverna fram till sommarlovet är att få en förståelse för och kunna använda följande begrepp:

 

·        step (steg)

 

·        turn (vänd)

 

·        turn (vända) med grader

 

·        step (steg) baklänges

 

·        turnTo (vänd till)

 

·        turtle.step (sköldpadda.steg)

 

·        turtle.turnTo (sköldpadda.vändTill)

 

·        x.times -> (antal gånger)

 

 

Artikel ur IT-pedagogen mars 2017

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma Tk
MATEMATIK Lgr11, bedömningsmatris 2, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT....

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
LÖSA PROBLEM
Lösa en uppgift i enkla och bekanta sammanhang utan att från början veta vilken metod man ska använda. Undersöker och provar olika tillvägagångssätt inom matematiken.
 • Ma
Behöver hjälp med att förstå problemet och finna information som ges.
Behöver hjälp med vissa delar för att förstå, samt välja den viktigaste informationen för att kunna lösa problemet.
Förstår problemet på egen hand och väljer oftast lämplig information för att lösa problemet.
Förstår problemet och väljer lämplig information för att lösa problemet utifrån situationen.
Behöver hjälp med att lösa problemet t.ex. välja och/eller använda lämpliga metoder.
Löser problem genom att med hjälp välja lämplig metid, men kan inte förklara hur man tänkt. (att förstå sambandet mellan metod och problemet)
Använder en fungerande lösning (men inte alltid den lämpligaste) och kan förklara hur man löser problemet.
Har flera metoder för att lösa problemen. Väljer och använder den mest passande metoden och kan motivera vald metod.
VÄLJA OCH ANVÄNDA METOD
En uppgift som inte är ett problem är en rutinuppgift, som man löser utan att behöva tänka så mycket. (Procedurförmåga) Väljer och använder lämplig matematisk metod, t.ex. huvudräkning, skriftliga beräkningar, användning av miniräknare och andra digitala verktyg.
 • Ma
Behöver hjälp med att välja och använda lämplig metod för att lösa rutinuppgiften, t.ex. tydliga instruktioner, konkret material (t.ex. pengar).
Väljer och/eller använder lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Behöver viss hjälp av t.ex. tydliga instruktioner.
Väljer och använder en lämplig metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Väljer inte alltid den lämpligaste utifrån uppgiften.
Väljer och använder effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
KOMMUNICERA
Den skriftliga redovisningen är svår att följa för att flera steg i lösningen saknas.
Den skriftliga redovisningen går att följa men vissa steg i lösningen saknas.
Den skriftliga redovisningen går att följa.
Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad, samt visar på alla steg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: