Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2018-01-13 13:06 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Grundskola 5 Kemi
I detta område kommer du att få lära dig mer om syror och baser. Du kommer få lära dig exempel på vad som är surt och basiskt. Vi tar reda på vad vi har för nytta av syror och baser. Vad är pH-värde och vad är en indikator? Hur kan man göra ett ämne mindre surt? Du ska få lära dig om olika märkningar av farliga ämnen och få veta hur man använde syror och baser förr i tiden. Du kommer även att få lära dig lite om försurning i sjöar.

Innehåll

Varför ska du göra det?

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier.  
Du ska få utveckla förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får du redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Vad behöver du lära dig?

 • Dela in ämnen efter egenskapen surt eller basiskt. 
 • Metoder för att mäta om ämnen är sura eller basiska.
 • Få vetskap om olika kemikalier i hemmet. 
 • Få vetskap om syror och baser i hemmet. 
 • Lära om syror och baser samt deras användningsområden förr i tiden. 
 • Få vetskap om några syror som finns i mat och varför.
 • Få vetskap om vilken syra du har i magen och varför.
 • Få viss vetskap om försurning i naturen.
 • Kunna formulera enkla frågeställningar inför ett försök.
 • Kunna planera och genomföra experiment samt redovisa det med hypotes, resultat och förklaring.

Hur gör du?

 • Göra olika experiment och försök tillsammans och i smågrupper. 
 • Skriva ner rapporter från våra experiment. 
 • Diskutera tillsammans.
 • Läsa och sammanfatta fakta. Vi använder oss av läromedlet "Boken om fysik och kemi" med tillhörande arbetsbok.
 • Titta på film. (Filmer från sli.se: ”Testa! Syror!”, ”Labba: Bota det sura”, ”Kemi nästa: Plast”). 

Det här kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma din förmåga att skriva en hypotes och sedan utföra experiment för att ta reda på om hypotesen stämmer. Jag kommer också att bedöma din förmåga att efter en given instruktion kunna arbeta, diskutera och reflektera för att komma fram till förbättringar som kan göras i ditt laborerande eller alternativa metoder som skulle kunna användas.

Matriser

Ke
Syror och baser

Kemi - syror och baser

Godtagbara
--->
Mer än godtagbara
Säkerhet
regler
Jag kan säkerhetsreglerna.
Jag kan säkerhetsreglerna och jag följer dem på lektionerna.
Jag kan säkerhetsreglerna och jag följer dem på lektionerna. Jag kan även förklara varför vi har säkerhetsreglerna
Säkerhet
symboler
Jag känner igen 3 symboler och kan para ihop dem med rätt varningstext.
Jag känner igen 6 symboler och kan para ihop dem med rätt varningstext. ELLER Jag känner igen 5 symboler och kan förklara vad de betyder.
Jag känner igen 8 symboler och kan förklara vad de betyder.
Dokumentation
Laborationsrapport
Jag kan skriva en laborationsrapport genom att följa mallen om jag får hjälp av min lärare.
Jag kan skriva en laborationsrapport genom att följa mallen.
Jag kan skriva en laborationsrapport och vet vilka delar som ska vara med i den.
Laboration
Jag kan med lärarens hjälp undersöka om något är surt eller basiskt.
Jag kan undersöka om något är surt eller basiskt.
Jag kan undersöka om något är surt eller basiskt på flera olika sätt.
Begrepp
Syror, baser, pH-skalan, indikator, försurning mfl
Jag känner igen 6 begrepp och kan para ihop dem med rätt förklaring.
Jag känner igen 12 begrepp och kan para ihop dem med rätt förklaring. ELLER Jag känner igen 10 begrepp och kan förklara vad de betyder.
Jag känner igen 16 begrepp och kan förklara vad de betyder.
Miljöpåverkan
Jag kan ge ett exempel på hur försurning påverkar miljön.
Jag kan ge exempel på hur försurning påverkar miljön och ge förslag på vad man kan göra åt problemet.
Jag kan ge flera exempel på hur försurning påverkar miljön och ge olika förslag på vad man kan göra åt problemen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: