Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ungdomskultur identitet och utveckling samt Sveriges befolkning och välfärd

Skapad 2018-01-14 09:58 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Under åtta veckor i årskurs 7 kommer vi att jobba med samhällskunskap. Kursen kommer att delas in i tre olika områden, 1. Ungdomskultur och identitet 2. Sveriges befolkning och välfärd 3. Barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Innehåll

Kurs: Individ och gemenskap: Ungdomskultur identitet och utveckling samt Sveriges befolkning och välfärd

Förmågor

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, 
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, 
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

 

Centralt innehåll: 

 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.   
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.  
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.  
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället. 

 

Arbetssätt och redovisningsform

Arbetsmaterial och arbetssätt

Lektionsgenomgångar, startuppgifter, film, diskussionsövningar, obligatoriska uppgifter, prov, grupparbete

Utkik s. 8-47 Stenciler

Tidsinnehåll: 

Vecka V4-V5 Ungdomar, identitet, kultur, norm, könsroller och levnadsvanor sid 32-47

Begrepp: ungdom, identitet, hbtq, hälsa, ungdomskultur, tonåring, norm, status, livsstil, grupptryck, fritid, levnadsvanor

Uppgifter på lektion: Julias Resa sid 32-34, Vem är du på nätet och IRL sid 39

Läxor: Keun Yeong från Sydkorea sid 43, Ungdomars fritid sid 44-45 lämnas in via unikum.

Heluppgifter: sid 47 skall lämnas in via unikum.

Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

Prov på begreppen  (fredag v5)

Lämna in läxor och heluppgifter (fredag v5)

Övningar på lektionstid 

Diskussioner på lektionstid 

Vecka V6-V12 Sveriges befolkning och välfärd, mänskliga rättigheter, vilka är vi och var bor vi och hur fungerar vårt välfärdssystem sid 8-31

Begrepp: Befolkningsstatistik, nativitet, mortalitet medellivslängd, fruktsamhetstalet, naturlig folkminskning, befolkningsproblem, befolkningspyramid befolkningstäthet, urbanisering, migration, immigration, emigration, arbetskraftinvandring, asylsökande, anhöriginvandring, flyktingar, uppehållstillstånd, levnadsstandard, välfärdssystem, skattesystem, inkomstskatt, mervärdesskatt, arbetsgivaravgift, avfolkningsbygd, segregation, integration, barnbidrag, föräldrapenning, barnomsorg, tillfällig föräldrapenning, studiebidrag, studielån, sjukpenning, ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, pension, äldreomsorg, absolut fattigdom, relativ fattigdom,

Uppgifter på lektion:

Läxor:

Heluppgifter

Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

Redovisa gruppuppgift  individuell om begrepp

Lämna in läxor och heluppgifter 

Övningar på lektionstid 

Diskussioner på lektionstid 

 

Prov v torsdag v 12 för 7B och fredag v12 för 7C

V 13 Arbeta med källkritiksövningar om Sveriges befolkning och skattesystem

 

Filmer till arbetsområdet:

Demografi, befolkningspyramid

 https://www.youtube.com/watch?v=G_VyAdqpwRk&list=PL4rGjeN5kOZYug4JwpmpsakoKSnsqOVAr&index=1 

Integration och segregation

https://www.youtube.com/watch?v=9JSEJZ0F7Cc&list=PLCLofNExeWxDqB43lWbDl83Tayq6y48dY&index=4 

Vad är välfärd

https://www.youtube.com/watch?v=Abd7ZQGdo6M&index=6&list=PLCLofNExeWxDqB43lWbDl83Tayq6y48dY 

Vad är mänskliga rättigheter

https://www.youtube.com/watch?v=SWaPSDjocr8&index=7&list=PLCLofNExeWxDqB43lWbDl83Tayq6y48dY

Vad är demokrati

https://www.youtube.com/watch?v=_QT30tEkte4&list=PLCLofNExeWxDqB43lWbDl83Tayq6y48dY&index=1

 

 

Uppgifter

 • Heluppgift Frågor till ungdomar

 • Läxa Keun Yeong från Sydkorea

 • Tolka statistik om ungdomars fritid

 • Arbetsbeskrivning, centrala begrepp och instuderingsfrågor att jobba med från v 6-12

 • Läxa v 6 Befolkningspyramider s 15

 • Läxa v 8 Rika och fattiga kommuner s26

 • Söka information om det svenska samhällets befolkning och välfärd

 • Frågor/förmågor inför prov v 12

Matriser

Sh
Samhällskunskap 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: